Bu yazıyı Adli Bilimciler Derneği Adli İstihbarat Komisyonu başkanı sayın Mete Uzgur ile birlikte ele aldık.

Adli Bilimler Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Tıp Bilimleri, Felsefe Spor ve Sanatın adalete bilirkişi hizmeti verdiği bir alan. Adli Bilimciler Derneğinin ,120 den fazla alanda Adli Bilimlerle ilgilendiğini önceki yazılarımızda belirtmiştik.

Adli bir olay genelde Adli Bilimler’in tek bir alanını değil,pek çok farklı alanını içeren iç içe geçmiş halkalardan oluşur.

Bu alanlardan biri de Adli İstihbarat’dır. Bu alan, bir vakanın delillendirilmesini ve bir konunun değerlendirmesini yapar. Ayrıca, stratejik önemi haiz kurumların/şirketlerin güvenliğinin ve çalışan personelin adli bir vakaya maruz kalmamaları için farkındalık eğitimi verir.

Derneğimizin bir  “Adli İstihbarat Komisyonuda mevcuttur.

Adli Bilimler genelde bir adli olay olduğunda devreye girmekte olup, elde edilen bulgulardan sonuca gitmektedir. Adli İstihbarat ise, bir olayın olmaması için dikkate alınması gereken konulara hassasiyet gösterir.

Aynı zamanda daha önceki adli olaylardan faydalanarak mevcut adli olayların çözümüne katkı sunar.

Adli İstihbarat için bilgi güçtür, bilgi paradır, bilgi zamandan tasarruftur, bilgi hayat kurtarır, bilgi donanımdır.

Unutmamak gerekir ki  sosyal medya kullanımı ile ilgili olarak Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, TikTok vb. paylaşım sitelerini kullanıyorsanız; hoşlandıklarınız, hoşlanmadıklarınız, siyasi yaklaşımlarınız, hobileriniz, gittiğiniz yerler, yediğiniz yemekler, arkadaşlarınız, aile bireyleriniz ve akrabalarınız hakkında paylaştıklarınız sizinle ilgili bir profil oluşturulması için çalışmaktadırlar.

Sonuç itibarıyla Adli Bilimlerin bir dalı olan Adli İstihbarat ve burada dillendirmediğimiz fakat bir o kadar dikkat çekici bir faaliyet alanı olan Tıbbi İstihbarat (Encyclopedia Britannica’da “Silahlı kuvvetlerin sağlığını etkileyebilecek doğal veya insan yapımı yabancı çevrelerin her yönüyle çalışılmasından elde edilen istihbarat türü” olarak tanımlanmıştır) konusuna derinlemesine bakıldığında faaliyet alanının oldukça geniş kapsamlı olduğu görülmektedir.

Tıbbi casusluk, biyolojik savaşa karşı koyma, doğal afetler, organize suç faaliyetleri, terörizm, yabancılarla olan münasebetler, yurt dışı seyahatlerde dikkat edilecek hususlar, kişisel/genel güvenlik önlemleri, işyeri güvenliği, tesis güvenliği, teknik cihazların güvenliği, siber güvenlik, iletişim güvenliği, …! Burada ifade edilen ve bireysel olarak hassasiyet göstermeniz gereken güvenlik tedbirlerinin hepsi birbirleri ile doğrudan bağlantılıdır. Söz konusu hususları ayrı başlıklar olarak değerlendirmeniz durumunda güvenlik zaafınız oluşur ki, bu durum size, yakınlarınıza veya çalıştığınız kuruma ciddi zararlar verecektir.

İşte bu konuları bilim insanlarının gündemine  getirmek isteyen TOBB ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Adli Bilimciler Derneği Adli İstihbarat Komisyonu i 10-19 Haziran 2022 tarihleri arasında online ADLİ İSTİHBARAT kursu düzenliyor.

Adli Bilimler,Kesici Delici Ezici Alet Yaraları,Olay yeri İnceleme,Ölüm, Ölüm Sonrası Değişiklikler,Bilirkişilik ve Çapraz Sorgu,Gıda Güvenliği,Gıda Savunması ve Agroterörizm,Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Ölümler ,Ateşli Silah Yaraları, Zehirlenmeler ,KBRN-P Ajanları ,Biyoemniyet/Biyogüvenlik,DNA nın Gizemi, Davranış Psikolojisi, Düşünce içerinin davranışlara yansıma formları, Stres Altında Karar Verme  , Kriminal Profilleme/ Suç ve Suçlu Profili, Kriminal şahısların beden dili,Adli Sinergoloji (Adli Beden Dili), Yalanın dili, işareti.Bir yalancıyı nasıl anlarız? Yalan yakalamak kolay mı? Yalan konusunda bilgi kirliliği. Yalanı analiz edebilmek için  metodik yaklaşım, sorgulama tekniği ve gözlem. Masum Yalanlar.Yalan Yakalamak. Temel davranış çizgisi. Yalana dair mitler,Tehlikeli kişilerin yüzlerindeki veriler,Subliminal Operasyonlar ,Temaruz/Simulasyon:Yalan Tespiti. Modern Yalan Makinaları/İleri Teknikler ,Adli Dil Bilim,Çete jargonu,Adli Sembol,Adli Fonetik (Sesten Sonuca),Şüphelinin Beden Dili- Eylemci Psikolojisi,Kurgulanmış Senaryoyu Bozma Teknikleri,Suç Önleme, Şüphe ve Adli  İstihbarat,Tıbbi İstihbarat,Gözlem metodoloji (operasyonel psikodiagnostik) tekniklerini kullanarak kişilerin güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmek. Olası tehdit durumları ile çıkarımda bulunmak ve bu çıkarımlardan yola çıkarak kişileri pozitif yönde etkileyebilme becerisini geliştirmek,Yüz tanıma,Narkoteror,PsiktronikSİlahlar,Psikolojik Harekat,Sosyokültürel savaşlar,İletişimde kamu diplomasisi,Asimetrik Savaş Teknikleri

 Gibi Çok ilginç konuların ele alınacağı kurs için

adlibilimcilerdernegi2001@gmail.com

Hamit Hancı