Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Erdem’in ‘Küreselleşmenin Yansımaları’ adlı kitabı yayımlandı.

Gözden kaçırmayın

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Kuşadası’ndaki alt yapı çalışması devam ediyor Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Kuşadası’ndaki alt yapı çalışması devam ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Erdem’in ‘Küreselleşmenin Yansımaları’ adlı kitabı yayımlandı.

Küreselleşmenin, günlük yaşantımızın kültür, siyaset, ekonomi, eğitim, tüketim, sağlık, çevre olmak üzere hemen hemen her alanını etkilediğini aynı zamanda sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ali Rıza Erdem, “Küreselleşme terim olarak yeni olmasına karşın olgu olarak coğrafi keşiflere kadar gitmektedir. İnsanoğlu bilimde, sanatta, kültürde, ekonomide, tıpta, mühendislikte, bilişim teknolojileri vb. alanlarda ilerledikçe küreselleşmenin hızı artmış ve günümüzde dünyamız artık bir köy haline dönüşmüştür. Günümüzde dünyanın herhangi bir yerinde olup biten herhangi bir şey hem bilişim teknolojileri aracılığıyla anında tüm dünya tarafından bilinebilmekte hem de etkisi sadece bölgesel veya ulusal düzeyde olmayıp aynı zamanda uluslararası düzeyde olabilmektedir" dedi.

Küreselleşmenin yansımalarının, hayatımızın her anını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen durumlar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erdem, gerçekte akıp giden hızlı hayat temposu içerisinde göremediğimiz, görmek istemediğimiz ya da farkında olamadığımız ama bizi doğrudan etkileyen birçok olgu ve olayın arka planında, perde arkasında küreselleşmenin olduğunun altını çizerek, “Çalışmada küreselleşmenin insan haklarına, kültüre, eğitime, çevreye, sağlığa, tüketime ve yönetime yansımaları ele alınmıştır. Çalışma, bilimsel çalışmalara dayanılarak yapılan değerlendirme ve yorumları içermektedir" diye konuştu.