Farklı Eylemler KİS:Kitle imha silahı silahı , büyük sayılarda ölümlere sebep olabilecek silaha verilen isim.  Genellikle KİMYASAL-BİYOLOJİK-RADYOLOJİK ve NÜKLEER SİLAHLAR «KBRN-P» bu adla anılır. İnsanlara Radyasyonla ya da Radyoaktif maddelerle de Suikast yapılabilmekte

Japonya/Tokyo metrosuna 20 Mart 1995 tarihinde sarin gazı verilmesi sonucunda 11
kişinin ölmesi ve 5 bin kişinin etkilenmesi, Kitle imha Silahları'nın (KİS) sadece savaşlarda kullanılmayacağını herkese göstermiştir

Biyoterörizm ; Hava, su, yiyecek ve başka kanallarla  hatta savaş silahlarıyla biyolojik ajanların yayılmasını ve buna bağlı toplumda hastalıkların ve ölümlerin oluşturulmasını içerir. Bu da sivil halkta panik ve kaos oluşturma amacı taşımaktadır. Eğer saldırı askeri yapıları hedef alıyorsa "biyolojik savaş" olarak adlandırılır. Biyolojik saldırı bireye yönelik olursa “biyolojik suç” olarak tanımlanır.

Biyolojik silah:Diğer canlılar üzerinde zararlı etkiler yaratmak  maksadıyla kullanılan; Bakteriler ,Virüsler , Riketsialar ,Klamidya , Mantarlar ve Toksinler dir

Biopreparat Projesi ismi verilen projelerde amaç kür/tedavi sağlanamayan ajanın üretimidir. Daha doğrusu tedavinin sadece üretenin elinde olduğu ajanın.

1956 da Rus Mareşali GeorgiZhukov “Gelecek savaşların sonucunu yalnız nükleer silahlar ve hava kuvvetlerinin yoğun faaliyeti  tayin etmeyecek, kanımca memleketimizin şart ve imkanlarına göre savaşı generaller değil MİKROPLAR kazanacaktır” der.

Şimdiye dek Biyolojik saldırı aracı olarak kullanılma şüphesi olan mikroorganizmalar Bacillusanthracis (Şarbon), Francisellatularensis (Tularemia), Bunyaviridae ailesinden Rift Vadisi ateşi , Ebola (Ebola kanamalı ateşi) , Coxiellaburnetii (Q Humması), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi , Variola virüsü (Çiçek) ve Hanta virüsler dir.

 

M.Ö 1320-1318 yıllarında Hititliler Tavsan Ateşi” adıyla Tularemi etkenini kullanmışlardır. Orta çağ savaşlarında çiçek ve veba hastalığı nedeniyle ölenlerin cesetleri kuşatılmış  düşman kuvvetlerinin arasına mancınıkla atılmıştır, Avrupa’lılar  Amerikan yerlilerine çiçek ya da kızamık nedeniyle ölenlerin battaniyelerini kasten satmışlar ve katliam gerçekleştirmişlerdir. Daha pek çok örnek vardır.

Biyolojik silahlar, nükleer, kimyasal ve konvansiyonel silahlara göre, çok ucuzdurlar,terör için ideal ajanlardır, az miktarlarıyla büyük kitleler ve geniş alanlar etkilenir, üretilmeleri kolaydır, saptanmaları  güçtür, doğal bir salgın ile karışabilir, tedavileri de zordur.

Biyolojik silahlar için “Fakir Ülkelerin Atom Bombalarıdır” denilmektedir.

Biyolojik ajanlar, tarım ilaçlaması yapar gibi bir uçaktan, kalabalık yerlerde kırılan cam tüplerden, suya karıştırarak ya da mektupla bulaştırılabilir