Jeoloji Mühendisi Aysu Aykan uyardı:

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysu Aykan, son günlerde doğal afetleri değerlendirdi. Küresel iklim değişikliğine dikkat çeken Aykan, gerekli tedbirlerin alınmadığı takdirde dünyayı zor günlerin beklediğini ileri sürdü. İklim değişikliği yüzünden afetlerin artacağını ileri süren Jeoloji Mühendisi Aysu Aykan önümüzdeki yıllarda tabiî afetlerin koronavirüsün önüne geçebileceğini iddia etti. İklim değişikliğiyle birlikte sel, kütle hareketleri (kaya düşmesi, heyelan, çığ), fırtına, aşırı sıcak ve aşırı soğuk havalar, dolu, kuraklık-çölleşme ve orman yangını gibi afetlerin meydana gelebileceğini belirten Aykan, iklim değişikliğinin koronavirüsten daha tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

ÇEVRE 15.02.2021, 11:28
Jeoloji Mühendisi Aysu Aykan uyardı:

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysu Aykan, son günlerde doğal afetleri değerlendirdi. Küresel iklim değişikliğine dikkat çeken Aykan, gerekli tedbirlerin alınmadığı takdirde dünyayı zor günlerin beklediğini ileri sürdü. İklim değişikliği yüzünden afetlerin artacağını ileri süren Jeoloji Mühendisi Aysu Aykan önümüzdeki yıllarda tabiî afetlerin koronavirüsün önüne geçebileceğini iddia etti. İklim değişikliğiyle birlikte sel, kütle hareketleri (kaya düşmesi, heyelan, çığ), fırtına, aşırı sıcak ve aşırı soğuk havalar, dolu, kuraklık-çölleşme ve orman yangını gibi afetlerin meydana gelebileceğini belirten Aykan, iklim değişikliğinin koronavirüsten daha tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

Jeoloji Mühendisleri Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysu Aykan yaptığı açıklamada, “Günümüzde iklim değişikliğinin etkileri, kuşku duyulmaz bir şekilde ülkeleri etkisi altına almaya başlamıştır. Özellikle ülkemiz, iklim değişikliğinin sebebiyet verdiği olumsuz etkileri sıklıkla yaşamaktadır. Son dönemde Ege ve Akdeniz bölgelerinde karşımıza çıkan ve daha önce görmeye alışık olmadığımız hortum ve fırtına olayları artık maalesef can almaya başlamıştır. Bu afetler, sebep oldukları can kayıplarının yanında ekonomik anlamda da ciddi kayıplara neden olmaktadır. En son ülkemizde yaşadığımız; Balıkesir-Ayvalık’ta ve İzmir- Çeşme’de oluşan şiddetli fırtına ve hortum; binalarda ve araçlarda hasara yol açtı. Hortumun şiddetiyle çok sayıda araçlar devrildi. Ev ve iş yerlerinde büyük hasar meydana gelirken, çok sayıda vatandaşlarımız yaralandı. Hortumlar ve kasırgalar çok tehlikelidir. Hortumlar genellikle su sıcaklıklarının ani değişimiyle birlikte denizlerin üzerinde, okyanusların üzerinde başlar, su hortumları karaya doğru çıktıklarında binalarda hasarlar oluşturabilirler, can kayıplarına neden olabilirler. İklim değişikliği etkisiyle sel, kütle hareketleri (kaya düşmesi, heyelan, çığ), fırtına, aşırı sıcak ve aşırı soğuk havalar, dolu, kuraklık-çölleşme ve orman yangını gibi afetler meydana gelebiliyor. Son yıllarda meydana gelen afetlere göre, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak hidro meteorolojik ve klimatolojik doğa kaynaklı afetlerin sayısında ve şiddetinde önemli artışlar olduğu görülüyor” dedi.

“İklim değişikliği koronavirüsten daha tehlikeli”

İklim değişikliğiyle meydana gelebilecek afetlerin 2020 yılını etkisi altına alan koronavirüsten daha tehlikeli olduğunu dile getiren Aysu Aykan, “Koronavirüs (Kovid-19) Salgını son yıllarda iklim ve çevre sorunu yaşayan dünyada meydana gelen bir biyolojik afet türüdür. Koranavirüs bugün Dünyamızı etkisi altına alan en önemli sorunlardan birisidir ve milyonlarca insana bulaştı. Uzmanlar, aşı ve izolasyon ile bu sorunun çözülebileceğini ve bugün için ise Koranavirüsde etkili aşının bulunduğu söylüyorlar; Fakat Dünyamızı tehdit eden diğer önemli sorun “İklim Değişikliği”dir ve koranavirüsten daha tehlikeli olma ihtimali var; çünkü yıkımı çok ağır olacaktır. Yeryüzünde yaşanan iklim değişikliğinin tarihçesi çok eski olmakla birlikte, iklim üzerinde insan etkilerinin sanayi devrimi ile başladığı görülmektedir. Hızlı sanayileşme ve yüksek enerji talebi, beraberinde atmosfere bırakılan sera gazı salınımlarında artış yapmıştır. Atmosferde biriken gazlar, sıcaklık artışı yaparak, iklim değişikliğini küresel bir tehdit olarak ülkelerin karşısına çıkartmıştır. Yerküre’nin yaklaşık 4,5 milyar yıllık jeolojik tarihi boyunca iklim sisteminde doğal yollarla birçok değişiklik olmuştur. Etkileri jeomorfolojik ve klimatolojik olarak iyi bilinen en son ve en önemli doğal iklim değişiklikleri, 4. Zaman’daki (Kuvaterner’deki) buzul ve buzul arası dönemlerde oluşmuştur. 19. yüzyılın ortalarından beri, doğal değişebilirliğe ek olarak, ilk kez insan etkinliklerinin de iklimi etkilediği yeni bir döneme girilmiştir. Birleşmiş Milletler iklim konferansı, iklim değişikliği konusundaki değerlendirme raporunda, dünya ısısının 2100 yılına dek 1,8 ile 4 derece arasında yükseleceği kaydedildi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın başkanı Achim Steiner’in raporunda, küresel ısınmanın, yüzde doksandan da yüksek bir ihtimalle, insan faaliyetleri yüzünden meydana geldiği sonucuna varıldı. Son yıllarda fosil yakıtların kullanılması, ormansızlaşma, hızlı nüfus artışı ve toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle sera gazlarının atmosferdeki yığılması artış gösterdi. Bu artış küresel ısınmaya neden oluyor. Yerkürenin çok uzun jeolojik tarihi boyunca iklim sisteminde doğal yollarla birçok değişiklik olmuştur. Jeolojik devirlerdeki iklim değişiklikleri, özellikle buzul hareketleri ve deniz seviyesindeki değişimler yoluyla yalnızca dünya coğrafyasını değiştirmekle kalmamış, ekolojik sistemlerde de kalıcı değişiklikler oluşturmuştur. Bu yüzden Dünya Üzerinde, Küresel sıcaklıklardaki artışlara bağlı olarak, dünya ölçeğinde hidrolojik döngüde önemli değişiklikler, kara ve deniz buzullarının erimesi, deniz seviyesi yükselmesi, iklim kuşaklarının yer değiştirmesi ve salgın hastalıkların artması gibi, ekolojik sistemleri ve insan yaşamını doğrudan etkileyecek önemli değişikliklerin oluşacağı beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

“İklim değişikliğini önlemek için ne yapmalı”

İklimdeki değişikliklerin önlenebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini savunan Aysu Aykan, “Gezegenimizin ve dolayısıyla bütün canlıların geleceğini yakından ilgilendiren iklimdeki değişmelerin önlenebilmesi veya belirli sınırlar içinde tutulabilmesi için, gerekli çalışmaları yapmamız gerekiyor. Bilindiği gibi, iklim değişikliğine neden olabilecek doğal etmenlere müdahale etmek oldukça zordur; Ancak küresel ısınmaya bağlı olarak görülebilecek iklim değişikliğinin önlenebilmesi için, hiç olmazsa insanların çeşitli faaliyetlerine bağlı olarak atmosfere verilen sera gazlarının azaltılması ve doğal çevrenin korunması gibi konular, insanın elindedir. Enerji üretim ve tüketiminde gerekli tasarruf sağlanmalı, fazla yakıt tüketiminin ve hava kirliliğinin önlenebilmesi için yakma teknolojileri geliştirilme¬lidir. Fosil yakacaklar yerine yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Ormanlar başta olmak üzere, biyolojik çeşitliliğin korunması için gerek¬li önlemler alınmalıdır. Yolcu ve yük taşımacılığında motorlu araçların daha az yakıt tüketmelerini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır. Doğal kaynaklar tüketilmeden bilinçli bir biçimde kullanılmalı, dengeli ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli benimsenmelidir. 1980 yılında iyice hissedilmeye başlayan atmosferin alt kısımlarındaki ısınma eğilimi halen sürmektedir. Bunun için ulusal ve uluslararası önlemle¬rin alınması zorunludur” diye konuştu.

"Tedbir alınmazsa dünyamızı zor yıllar bekleyecek"

Günümüzde koronavirüs salgını dışındaki diğer meselelerin göz ardı edildiğini ileri süren Aysu Aykan, “Kovid-19 dışında grip, açlık, trafik kazaları, doğa kaynaklı afetler vb. gibi pek çok sebeple ölümler devam ediyor; Ancak salgın haricindeki meseleleler göz ardı ediliyor. İklim değişikliği ve küresel ısınma her geçen yıl etkisini daha fazla hissettirmektedir. Özellikle artan kuraklık, sel, aşırı sıcaklar, dolu, hortum, fırtına, orman yangını, çığ gibi afetler kentlerimizdeki yaşamın aksamasına neden olarak, çok büyük hasarlar ortaya çıkartıyor. Eğer gerekli önlemler alınmazsa iklim değişikliği nedeniyle afet sayısı önümüzdeki yıllarda artacaktır. İklim değişikliğine uyum ve risk azaltma konularını çözmediğimiz sürece artmaya devam edecektir. Koranavirüsten daha tehlikeli olan küresel ısınma ve iklim değişikliği tehlikesi her geçen gün büyüyor. 2020 yılında birçok doğa kaynaklı afet meydana geldi ve bunun büyük bir bölümü, iklim değişikliği kaynaklı. Bütün çalışmalar iklim değişikliği kaynaklı afetlerin tüm afetlere olan oranın her geçen yıl daha da artacağını gösteriyor. Küresel olarak buna karşı önlem alınmazsa, Dünyamızı zor yıllar bekleyecek” dedi.
Yorumlar (0)
banner331
3
açık
Günün Anketi Tümü
Yenilenen Logomuzu beğendiniz mi ?
Yenilenen Logomuzu beğendiniz mi ?
Namaz Vakti 03 Mart 2021
İmsak 06:04
Güneş 07:28
Öğle 13:21
İkindi 16:30
Akşam 19:04
Yatsı 20:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 26 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@