ANKARA (AA) - TBMM'ye sunulan 2024-2028 dönemine ait 12. Kalkınma Planı'nda, uluslararası göçle ilgili hedefler belirlendi.

Düzensiz göçün önlenmesinin temel amaç olarak belirlendiği plana göre, göç yönetimine ilişkin kurumsal kapasite güçlendirilecek.

Göç yönetiminde etkinliğin artırılması için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve STK'lerin katılımıyla danışma kurulu oluşturulacak. Veri ve bilgiye dayalı karar alma sürecini desteklemek üzere kaynak ülke raporlamalarının düzenli yapılması sağlanacak.

Göçle ilgili detaylı istatistikler kamuoyuyla düzenli paylaşılacak.

Vize ve ikamet uygulamaları, düzenli göçü sağlıklı yönetmek, düzensiz göçü önlemek üzere, planlı, öngörülü ve etkin yürütülecek.

Türkiye'deki yabancıların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata uyumları desteklenecek. Göçmenlerin sosyal ve kültürel hayata uyumlarını sağlamak üzere Türkçe dil eğitimi gibi yaygın eğitim programları düzenlenecek, iletişim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

Düzensiz göçle etkin mücadele edilecek ve yabancıların gönüllü geri dönüşleri sağlanacak.

Bireysel ve kitlesel düzensiz göç hareketliliklerini en aza indirmek üzere kaynak ve transit ülkelerle kalkınma, hukuk, diplomasi ve güvenlik alanlarında işbirlikleri artırılacak.

Düzensiz göçle mücadelede kaynak ülkelerde ve sınırlarda önleyici uygulamalar artırılacak.

Sınır dışı etme işlemleri etkin şekilde yapılmaya devam edilecek. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri gönderme mekanizmaları yaygınlaştırılarak etkin şekilde uygulanacak.


Muhabir: Muhammed Nuri Erdoğan