06.06.2021, 15:21

Emperyal Devletlerin Değişmeyen Türkiye Korkusu

Geçtiğimiz hafta içinde genel yayın yönetmen yardımcım ve değerli kardeşim Nuh Mehmet Deniz Bey ile birlikte Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici’yi makamında ziyaret ettik. Siz değerli okurlarımız için Türkiye gündemi ve Türk Dünyası üzerine çok verimli bir söyleşi yaptık.

Sayın genel başkan bizim tarafımızdan yöneltilen tüm sorulara içten ve samimi cevaplar verdi. Bunlardan; “Büyük Birlik Partisi’nin Misyonu” ve “Türk Dünyasına Bakışı” üzerinde durmak istiyorum.

Sayın Genel Başkan, “Büyük Birlik Partisi’nin Misyonu” konusunu açıklarken, “Türk milleti büyük bir millettir. Türk siyaseti, Türk siyasi hayatı siyasi partilerimiz, hükümetimiz, gazi meclisimiz büyük bir mesuliyet taşıyor. Hem 83 milyonun mesuliyeti omuzlarımızda hem de Türk ve İslam coğrafyasında mazlum dindaşlarımızın ve soydaşlarımızın mesuliyetini taşıyoruz. Bundan dolayı yükümüz ağır.

Geçmişte bu coğrafyalara karşı sessiz kalmışız cumhuriyetin kuruluşundan 1990 yılların başına kadar. Bu sessiz kalmanın çok ağır faturası olmuş. Biz bu coğrafyadan çekildikten sonra milletin istiklalini ve istikbalini teminat almaya çalışırken kendi devletimizi kurarken emperyalistler Türk ve İslam coğrafyasında müthiş mezalimler uygulamıştır.

Emperyalistler ve Siyonistler bu coğrafyaya yerleşmiş ve işgal etmişlerdir. Hiç kimse şüphe etmesin biz bu gün Libya’ya, Kırıma, Doğu Türkistan’a, Musul’a, Kerkük’e sahip çıkmazsak yarın emin olun İstanbul’u, Hatayı, Diyarbakır’ı savunmak zorunda kalırız. Bunları iyi bilmemiz ve mesuliyetimizin farkında olmamız gerekmektedir…” ifadelerini kullandı.

Gerçekten de bu ifadeler, emperyal düşüncenin değişmeyen bir yönüne işaret etmektedir. Yüzyıllarca geniş bir coğrafyada Türklüğün ve İslam’ın bayraktarlığını yapan milletimizin bu coğrafyadan çekilmesinden sonra, emperyalist Devletler Türk ve İslam coğrafyasına yerleşerek, inanılmaz mezalimler uygulamıştır.

Bu gün gelinen durum itibariyle, bu coğrafyada bir taraftan mezalimlerine artan bir şekilde devam ederlerken, bir taraftan da geçmişten gelen bir korkuyla birlikte hareket ettikleri de görülmektedir. Emperyalist ve sömürgeci düşünceye sahip tüm ülkeler, Türkiye’nin güçlenmesinden ve işgalleri altındaki bu bölgelerde varlık göstermesinden büyük bir rahatsızlık duymaktalar.

Bu durum geçmişten gelen bir korkunun sonucudur. Türklerin emperyalizmi ve onun sinsi hedeflerini yok edebileceği korkusudur. Bu korku ile Türklerden önce hareket ederek, onları engelleme ve  Türk vatanlarını işgal düşüncesine dayanmaktadır.

Bu düşünceyi Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe’nin Anıları’ndan iki anekdotla aktarmak istiyorum: Bunlardan ilki, “Mısırlı Yeğen Paşanın Evinde Geçen Bir Konuşma” başlığı ile verdiği şu anekdottur;

“İngilizler’in 1914 Harbi zamanındaki zihniyetlerini aziz bir arkadaş tarafından bana nakledilen şu muhavere açık gös­teriyor.

Mütareke zamanında Mısırlı Yeğen Paşa Ayazpaşa’da bir konakta oturuyormuş. Paşa’nın karısı bir Fransız’dır. Bu ma­dam Türk dostluğu ile meşhurdur. Bunun için Türk münev­verleri ara sıra onu ziyaret ederlermiş.

Bir gün arkadaşım Hâşim Bey, madamın ziyaretine gitmiş. Mumaileyh gayet iyi Fransızca konuşur bir arkadaştı. Kapı çalınmış, İngiliz zabitlerinden Benett’in geldiği bildirilmiş. (Mütareke zamanında İstanbul’da fermanferâ olan İngiliz zabiti). Bunun üzerine, Hâşim Bey salonun bir köşesine çe­kilmiş. Madam ile Benett görüşmeye başlamışlar. Madam, Benett e, “Azizim siz buraya harple girmediniz. Türk Milleti büyük bir maziye sahip şövaleresk bir millettir. Siz de büyük bir milletsiniz. Fakat buradaki hareketlerinizi yakışıksız ve çirkin buluyorum, hayret ediyorum. ” demiş.

Benett de şu cevabı vermiş:

“Madam, bilirsiniz ki İngiltere, Şark İmparatorluğuna daya­nır. Bu Türkler, Şarkın en cesur, cüretkâr, aynı zamanda teşkilâtçı bir milletidir. İngiliz İmparatorluğunu bunlar yıkacaktır. Şimdi biz fırsatı elimize geçirdik, onların mevcudiyetini sileceğiz. İngi­liz İmparatorluğunun menfaati bundadır. ”

Evet, bu örnekte görüldüğü üzere, geçmişte de günümüzde de durum değişmedi. Çevremizde yaşamış olduğumuz birçok sorunun kökeninde yine aynı devlet ve uzantıları olduğu görülebilir. Amaçları ise Türkiye’nin ve Türklerin yeniden güçlü bir şekilde ortaya çıkmalarını önlemektir.

Yine bu konuda, Halil Menteşe Bey’in Anılarında, “İngilizlerin O Devirdeki Zihniyetlerinden Diğer Bir Misâlbaşlığı ile verdiği ikinci anekdotu Türklerle ilgili şu ifadeleri içermektedir: 

 “1922 senesinde Venedik’e gitmiştim. Şehri gezerken Saint Marc Meydanı’ndaki kuleye çıktım. Elimde Petit Parisien ga­zetesi vardı. İki Fransız genci —giyinişlerinden köylü olduk­ları anlaşılıyordu— elimdeki Fransızca gazeteyi nereden aldı­ğımı sordular. Aşağıdaki satış bürolarından aldığımı söyledim. Konuşma Fransızca oluyordu. “Siz Fransız mısınız'?’’ dediler. “Hayır, Türk’üm."dedim. “Bu Yunanlılar sizin memleketinizden ne istiyorlar?” dediler. Ben de ‘Asıl isteyen onlar değil, onların efendisi” cevabını verdim. “Kimdir o?" dediler. “İngiltere" de­dim. “O ne istiyor?" sualini sordular.

İngiltere Şark İmparatorluğuna dayanır. Şarkın da yegâ­ne müstahsil, dövüşken ve teşkilâtçı milleti Türklerdir. Onları silâhlarından tecrit edip, Anadolu’nun steplerine atmak istiyorlar. Garpte bir Yunanistan, şarkta da bir Ermenistan kuracaklar, bunları jandarma olarak kullanacaklardır.

Ne vakit Türkler bir hareket gösterirlerse, onların üzerlerine saldıracaklar. Türkler bu hale getirilince artık hâkimiyeti altında bulunan diğer şark mil­letlerinde de halâs ümidi sönecektir, kendileri de adalarında pipo­larım yakıp gailesiz keyiflerini süreceklerdir. ” dedim.

Yan tarafta iri boylu, sarışın bir adam, ellerini göğsü üzeri­ne kavuşturmuş, gözü karşılarda, fakat kulağı bizde duruyor­du. Fransızlardan ayrılınca bana yanaştı. Fransızca: “'Mösyö, siz Türk’sünüz öyle mi?” dedi. “Evet” dedim. “Bir Türk ile konuşmak beni çok alâkadar eder, ben de İrlandalıyım” dedi. “Bir İrlandalı ile konuşmak beni de çok alâkadar eder." dedim. “Ama ben İngilte­re’nin lehinde bir İrlandalıyım.” dedi. Sözlerinden “İntelligence Service” tarafından kurulmuş bir seyyar propagandacı olduğu anlaşıldı.

Devam etti: “Bu Lloyd George’u İngiliz milleti sevmez. Göreceksiniz, yakında düşecek, yerine çok sulhsever bir insan gele­cektir, Bak ben bir İngiliz bahriye zabitiyim. Harp bitti, elimden silâhımı bıraktım, geziyorum. Bu Fransızlar dünyayı daima harp ekstazı içinde tutmaktan hoşlanırlar.

Fransızlar aleyhinde daha bazı sözler söyledikten sonra aşağıdaki sözleri ilâve etti:

Şu küçük kiliseyi görüyor musunuz? Bu İstanbul’daki Ayasofya’nın bir minyatürüdür. Enâfıs-i âsardan bir eser. Bizanslılar İstanbul’da Ayasofya gibi birçok şedövrler bıraktılar. Bu Türkler İstanbul’u harabe zara döndürdüler. Şu Enver, profilinden bakı­lırsa bir ‘Juif”’ olduğu görülür. Şu Mustafa Kemal bir 'bilond' dur. Türkleştirilmiş bir Slav’dır. ” dedi.

“Siz İstanbul’a gittiniz mi? Bizanslılar bir tek Ayasofya bı­raktılar. Fakat Türkler orada Süleymaniye, Yenicami, Sultanah­met gibi birçok Ayasofyalar yarattılar. Enver de, Mustafa Kemal de ebâenced Türk’tür. ” dedim.

Evet, evet. Tanrım. Manyifik Sultan Süleyman” dedi, yanımdan savuştu gitti…”

Geçmişten verdiğim iki anekdotta görülenden farklı bir düşüncenin olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Günümüzde yine aynı akılla hareket eden bir emperyal düşünce hâkim. Türkiye’nin attığı ve atacağı her adım, Türk korkusu ile yaşayan emperyalist devletleri rahatsız etmektedir.

Özellikle de son dönemde, savunma sanayinde gerçekleştirilen birçok millî proje ile her geçen gün güçlenen ve kendisini yenileyen Türk Silahlı Kuvvetleri, başta ABD olmak üzere tüm emperyalist ve sömürgeci ülkelerce yakından takip edilmektedir.

Geçmişte Türkiye’yi sürekli küçümseyen, önemsiz gören, kararlarında ve icraatlarında hesaba katmayan bu emperyalist ve sömürgeci ülkeler aynı tavrı sürdüremeyeceklerini gördükçe hırçınlaşmaktalar.

Bu saldırganlıklarında her seferinde karşılarında güçlü bir Türkiye ile karşılaşmaktalar. Doğal olarak bu durumdan büyük bir endişe ve rahatsızlık duymaktalar. Bu nedenle ülkemizin gelişmesinin ve Türk-İslam coğrafyasında etkinlik göstermesinin önüne geçmek için yeni stratejiler ve oyunlar geliştirmekteler.

Sonuç olarak; bizim de yapmamız gereken tek şey vardır. Bu da ülkemizin çıkarlarını merkeze alan, bölgesel ve uluslararası barışa katkı sağlayan politikaları kararlı bir şekilde desteklemektir. Türk ve İslam coğrafyasında daha etkin bir şekilde varlık göstermektir.

Yorumlar (0)
banner331
22
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yenilenen Logomuzu beğendiniz mi ?
Yenilenen Logomuzu beğendiniz mi ?
Namaz Vakti 17 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:24
Öğle 13:10
İkindi 17:10
Akşam 20:46
Yatsı 22:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@