Erzurum 2003 - 2019 teşvik verileri açıklandı

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Verilerine Göre, İlde 2003 – 2019 Yılları Arasında En Fazla Teşvikli Yatırım 2017 Yılında Gerçekleşti. 68 Yatırımın Hayata Geçirildiği Bu Dönemi, Teşvikli Yatırım Sayısı Yüksekliği Bakımından 39 Yatırımla 2016 Yılı İzledi.

ERZURUM 08.12.2019, 10:09
Erzurum 2003 - 2019 teşvik verileri açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, İlde 2003-2019 yılları arasında en fazla teşvikli yatırım 2017 yılında gerçekleşti. 68 yatırımın hayata geçirildiği bu dönemi, teşvikli yatırım sayısı yüksekliği bakımından 39 yatırımla 2016 yılı izledi.

2003 - 2019 DÖNEMİ

Erzurum 2003 - 2019 dönemi teşvikli yatırım verileri açıklandı. 16 yıllık süreçte ilde 391 yatırım teşvik belgesi aldı. Teşvik kapsamlı yatırımlar için 3.0 milyar TL tutarında harcama gerçekleştirildi. 391 yatırımda 9 bin 799 kişilik iş alanı oluşturuldu. İlde yatırım başına düşen harcama ortalaması 7.7 milyon, istihdam edilen kişi sayısı ortalaması ise 26 kişi oldu.

YILLAR VE DAĞILIM

İlde 2003’te 6, 2004 yılında 15, 2005 yılında 24, 2006 yılında 13, 2007 yılında 13, 2008 yılında 19, 2009 yılında 13, 2010 yılında 33, 2011 yılında 27, 2012 yılında 17, 2013 yılında 19, 2014 yılında 27, 2015 yılında 29, 2016 yılında 39, 2018 yılında 18, 2019 yılının ocak ekim ayları kapsamında 11 yatırım teşvik kapsamına girdi.

BÖLGESEL YATIRIMLAR

Erzurum’da teşvik belgesine sahip bölgesel yatırımların en yoğun olduğu dönem 2018 yılı oldu. 2009 - 2019 yılları arasında 108 bölgesel bazlı teşvikli yatırımın gerçekleştirildiği ilde, kaydedilen yatırım harcaması 1.2 milyar TL olarak belirtildi. 108 bölgesel yatırım çerçevesinde oluşturulan istihdam kapasitesi ise 6 bin 503 kişi oldu.

BÖLGESEL YATIRIM SAYISI DAĞILIMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre Erzurum’da 2009 yılında 4, 2010 yılında 19, 2011 yılında 5, 2012 yılında 4, 2013 yılında 14, 2014 yılında 11, 2015 yılında 11, 2016 yılında 5, 2017 yılında 14, 2018 yılında 16, 2019 yılının ocak - ekim ayları kapsamında ise 5 bölgesel yatırım teşvik kapsamına dahil edildi.

GENEL YATIRIMLAR

Erzurum’da 2003 - 2019 yılları arasında 283 genel ölçekli yatırım teşvik belgesi aldı. Genel ölçekteki teşvikli yatırımlar için 1.8 milyar TL tutarında harcama yapılırken, 3 bin 296 kişilik istihdam hacmi oluşturuldu. 16 yıllık süreçte en çok sayıda teşvikli genel yatırım 2017 yılında kaydedildi. 54 yatırımın yapıldığı bu dönemi 34 yatırımla 2016 yılı takip etti.

GENEL YATIRIM SAYISI DAĞILIMI

Verilere göre Erzurum’da 2003 yılında 6, 2004 yılında 15, 2005 yılında 24, 2006 yılında 13, 2007 yılında 13, 2008 yılında 19, 2009 yılında 9, 2010 yılında 14, 2011 yılında 22, 2012 yılında 13, 2013 yılında 5, 2014 yılında 16, 2015 yılında 18, 2016 yılında 34, 2017 yılında 54, 20018 yılında 2, 2019 yılının 10 ayında 6 genel bazlı teşvikli yatırım gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 209 Ekim dönemi Teşvik Bülteni yayımlandı. Bültende şunlar kaydedildi:

“2019 yılı Ekim ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 10,42 milyar TL olan 637 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde toplam 23.014 kişilik istihdam öngörülmektedir.

Ekim ayında düzenlenen 637 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 605 adedi yerli firmalar, 32 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 9,56 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 860 milyon TL’dir.

EKİM AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

2019 yılı Ekim ayında verilen teşvik belgelerinin 240 adedi I. Bölgede, 100 adedi II. Bölgede, 82 adedi III. Bölgede, 56 adedi IV. Bölgede, 57 adedi V. Bölgede ve 102 adedi ise VI. Bölgededir.

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 3,78 milyar TL’si I. Bölgede, 2,60 milyar TL’si II. Bölgede, 1,85 milyar TL’si III. Bölgede, 578 milyon TL’si IV. Bölgede, 789 milyon TL’si V. Bölgede ve 814 milyon TL’si VI. Bölgededir.

EKİM AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN YATIRIM CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2019 yılı Ekim ayında düzenlenen 637 adet belgenin 404 adedi komple yeni yatırım, 191 adedi tevsi, 42 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ekim ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 10,42 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 7 milyar TL’si komple yeni yatırım, 3 milyar TL’si tevsi ve 328 milyon TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

EKİM AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

Ekim ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 10,42 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 1,41 milyar TL’si Enerji sektöründe, 2,97 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 5,88 milyar TL’si İmalat sektöründe, 154 milyon TL’si Madencilik sektöründedir.

EKİM AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN DESTEK SINIFINA GÖRE DAĞILIMI

Ekim ayında düzenlenen 637 adet yatırım teşvik belgesinin 394 adedi Bölgesel ve 243 adedi Genel mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 10,42 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 6,65 milyar TL’si Bölgesel ve 3,76 milyar TL’si Genel mahiyetteki yatırımlara aittir.

2019 YILI OCAK-EKİM DÖNEMİ GELİŞMELERİ

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 101,2 milyar TL olan toplam 4.302 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 166.275 kişilik istihdam öngörülmektedir.

Ocak-Ekim döneminde düzenlenen 4.302 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 4.034 adedi yerli firmalar, 268 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 90,7 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 10,4 milyar TL’dir.

OCAK-EKİM DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

2019 yılının Ocak-Ekim döneminde verilen teşvik belgelerinin 1.796 adedi I. Bölgede, 697 adedi II. Bölgede, 555 adedi III. Bölgede, 428 adedi IV. Bölgede, 277 adedi V. Bölgede, 545 adedi VI. Bölgede ve 4 adedi ise Muhtelif Bölgelerdedir.

Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 37,2 milyar TL’si I. Bölgede, 25,7 milyar TL’si II. Bölgede, 20,5 milyar TL’si III. Bölgede, 7,1 milyar TL’si IV. Bölgede, 4,9 milyar TL’si V. Bölgede, 3,8 milyar TL’si VI. Bölgede ve 1,7 milyar TL’si ise Muhtelif Bölgelerdedir.

OCAK-EKİM DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN YATIRIM CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde düzenlenen 4.302 adet belgenin 2.636 adedi komple yeni yatırım, 1.245 adedi tevsi, 421 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak-Ekim döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 101,2 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 64,2 milyar TL’si komple yeni yatırım, 26,4 milyar TL’si tevsi ve 10,5 milyar TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

OCAK-EKİM DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

Ocak-Ekim döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 101,2 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 12,7 milyar TL’si Enerji sektöründe, 31,8 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 49,4 milyar TL’si İmalat sektöründe ve 7,1 milyar TL’si ise Madencilik sektöründedir.

OCAK-EKİM DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN DESTEK SINIFINA GÖRE DAĞILIMI

Ocak-Ekim döneminde düzenlenen 4.302 adet yatırım teşvik belgesinin 2.851 adedi Bölgesel, 1.442 adedi Genel, 5 adedi Büyük Ölçekli ve 4 adedi Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 101,2 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 58,4 milyar TL’si Bölgesel, 36,3 milyar TL’si Genel, 1,8 milyar TL’si Büyük Ölçekli ve 4,6 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ

20 Haziran 2012 tarihinden Ekim 2019 sonuna kadar 37.451 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 35.442 adedi yerli firmalar, 2.009 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 638,9 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 277,8 milyar TL’dir.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge yüzde 35, II. Bölge yüzde 17, III. Bölge yüzde 15, IV. Bölge yüzde 12, V. Bölge yüzde 9, VI. Bölge yüzde 12 ve Muhtelif Bölgeler yüzde 0,3 pay almıştır. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının yüzde 42, II. Bölgenin payının yüzde 16, III. Bölgenin payının yüzde 20, IV. Bölgenin payının yüzde 8, V. Bölgenin payının yüzde 5, VI. Bölgenin payının yüzde 4 ve Muhtelif Bölgelerin payının yüzde 5 olduğu görülmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN YATIRIM CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI

20 Haziran 2012 tarihinden Ekim 2019 sonuna kadar düzenlenen 37.451 adet teşvik belgesinin 24.587 adedi Komple Yeni Yatırım, 9.717 adedi Tevsi ve 3.147 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 916,7 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 576,8 milyar TL’si Komple Yeni Yatırım, 235,6 milyar TL’si ise Tevsi Yatırım’dır.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN DESTEK SINIFINA GÖRE DAĞILIMI

20 Haziran 2012 tarihinden Ekim 2019 sonuna kadar düzenlenen 37.451 adet yatırım teşvik belgesinin 20.754 adedi Bölgesel, 102 adedi Büyük Ölçekli, 16.539 adedi Genel ve 56 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 916,7 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 411,2 milyar TL’si Bölgesel, 76,5 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 255,1 milyar TL’si Genel iken 173,9 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

20 Haziran 2012 tarihinden Ekim 2019 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 916,7 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 242,4 milyar TL’si Enerji, 284,6 milyar TL’si Hizmetler, 355,6 milyar TL’si İmalat, 34 milyar TL’si Madencilik sektörlerindedir.

Yorumlar (0)
banner331
11°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yenilenen Logomuzu beğendiniz mi ?
Yenilenen Logomuzu beğendiniz mi ?
Namaz Vakti 23 Ocak 2021
İmsak 06:47
Güneş 08:15
Öğle 13:21
İkindi 15:53
Akşam 18:16
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Levante 19 23
11. Getafe 18 23
12. Celta de Vigo 19 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Real Valladolid 20 20
16. Eibar 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@