"Yeni Kanun Teklifi ile Çalışma Hayatında Önemli Değişiklikler Geliyor"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen yeni kanun teklifi, çalışma hayatına dair önemli değişiklikleri içeriyor. Kabul edilen maddeler arasında, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumunun eklenmesi ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin önemli düzenlemeler bulunuyor.

Yeni düzenleme ile sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek. Ayrıca, kısa çalışma ödeneğine hak kazanmak için sigortalının kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi bulunması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek.

Kısa çalışma ödeneği her ayın beşinde aylık olarak sigortalıya ödenecek ve ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkili olacak. Ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.

Bu düzenleme kapsamında, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, kısa çalışma başlama tarihinden itibaren 3 yıl içindeki hizmet akdi fesihlerine istinaden yapılacak işsizlik ödeneği ödemelerine ilişkin hak sahipliği sürelerinden düşürülecek.

Ayrıca, sigortalının kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler yasal faiziyle sigortalıdan tahsil edilecek. Ölen sigortalılara ait fazla ödemeler ise geri tahsil edilmeyecek.

Yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme ile asgari ücret desteği de 700 liraya çıkarılacak. İlave istihdamı teşvik etmek amacıyla verilen teşvik ise 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek ve 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

Ayrıca, en düşük emekli aylığı ocak ödeme döneminden itibaren 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek. İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürmek için uygulanan asgari ücret desteği ise 2024'te aylık 700 lira olarak uygulanacak.

Türkiye ve İran, Dezenformasyonla Mücadelede İşbirliği Yapacak Türkiye ve İran, Dezenformasyonla Mücadelede İşbirliği Yapacak

Bu kapsamlı düzenlemeler, iş dünyasına ve çalışanlara önemli avantajlar sağlayarak ekonomik canlılığa katkıda bulunmayı hedefliyor. Kanunun 1 Mart'ta yürürlüğe girmesi planlanıyor


REKLAM

Nagihan - Sahra Kavgası!