Göçünönlenmesi̇ İçi̇n Göç Veren Ülkeleri̇n Di̇plomati̇k Mi̇syon Temsi̇lci̇li̇kleri̇ Erzurum İli̇nde Faali̇yet Yürütecek İrti̇bat Ofi̇si̇ Açmalidir.

Covid-19 sonrası dünyada yükselen tansiyon ve bu vesile ile meydana gelen kaos süreci ardından günden güne artan göç sorunu için ülkemizi milli güvence altına almalıyız. Son zamanlarda dış dünyada cereyan eden olaylar akabinde meydana gelen zorunlu göçün sebeplerine odaklanmamız gerekiyor.

Özellikle büyük şehirlerden zorunlu göç sonrası gelen ve bilinmeyen yollarla ülkemize giren yabancı kişilere karşı hem önleyici hem de öğretici politikalar geliştirmeliyiz. Bu vesile ile göçün önlenme politikası yanı sıra göçle gelen nüfus yoğunluğunu metropol ve büyük şehirlerden uzak tutmalıyız. Göçün gerçekleştiği coğrafi konum ile birbirine yakınlık içerisinde olan bölgelerde göç politikası güçlü bir şekilde tanzim edilmelidir. Böylece göçün merkeze akışı önlenerek kontrollü bölgelerde gerekli tüm tetkik ve ilgili tüm çalışmalar daha başarılı bir şekilde yerine getirilecektir.

Göçün yoğun olarak yaşandığı ve ileriki zaman evresinde artacağını düşündüğümüz bölgeler Asya, Orta Asya, Kafkasya, Ortadoğu ve Afrika ele alınmalıdır. Özellikle Asya ve Orta Asya eksenli göçlerin yoğun olduğu zaman evresinden geçiyoruz. Bu yüzden ülkemizde stratejik konum olarak önem teşkil eden Erzurum ilinde göç politikaları icra edilmelidir. Doğu Anadolu bölgesinde Bulunan Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Elâzığ, Erzincan, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Şırnak, Tunceli, Van ve Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan Rize, Artvin, Trabzon, Ordu, Gümüşhane, Bayburt illere yönelik göç, mültecilik süreci vb. çalışmalar Erzurum ilinde yürütülmelidir.

Bu vesile ile göçün yoğun yaşandığı ülkelerin diplomatik misyon temsilcilikleri de göç politikası uyum esasları içerisinde Erzurum ilinde büyükelçilik irtibat ofisi açarak çalışmaları Ankara veya İstanbul değil Erzurum ilinde yürütmesi doğru bir adım olacaktır. Büyükşehirlerde artan göç akışını önlemek için öncelikle resmi işlemlerin merkezlerini göç kontrol noktalarına taşımamız gerekiyor. Göçün yoğun olarak yaşandığı ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri Erzurum ilinde açacakları İrtibat merkezi bir nevi konsolosluk hizmeti verecektir.

Fakat bu işlemi konsolosluk merkezi olarak değil ilgili ülkenin Ankara Büyükelçiliğini temsilen irtibat merkezi olarak yürütecektir. Göç veren ülkelerin büyükelçiliklerini temsil eden irtibat merkezleri ile Türk kamu kurum ve kuruluşları koordinasyon içerisinde sorunları ele alarak çözüp nüfus yoğunluğunun da kontrollü bir şekilde ilerlemesi sağlanacaktır. Ayrıca bu vesile ile bilinmeyen yönler ile ülkeye giriş yapan veya yapacak olan yabancı kişilerin önlenmesi, caydırılması ve hukuki tüm prosedürler daha kısa süre içerisinde verimli bir şekilde sonuç elde etmemize olanak sunacaktır. Türkiye zorunlu göç ile bölgesel merkezli mücadele ederken elde edeceği başarılar nelerdir?

  • Göç sürecinin önlenmesinde başarı
  • Göç sürecinin bölgesel olarak kontrolünün sağlanması
  • Büyükşehirler ve kıyı şehirlere göç sonrası nüfusun artışının önlenmesi
  • Kara- propaganda, toplumsal kaos ve kargaşaların önlenmesi,
  • Emniyet, güvenlik ve genel manada kamu hizmetinin koordinasyonlu bir şekilde ilerlemesinin sağlanmasıvb. başarılar elde edilecektir.