Selçuklular’ın galibiyeti ile neticelenen ve 1040 yılında vuku bulan  Dandanakan savaşından sonra, devletin asıl gücünü meydana getiren Türkmenler veya diğer adıyla Oğuzlar, dalgalar halinde yurt tutmak üzere Ön-Asya’ya intikal etmiştir. Birçok birçok Türkmen boy ve oymakları özellikle 1063 yılından itibaren Suriye’ye girerek kendi hayat şartlarına uyabilecek bölgeleri vatan edinmeye başladılar. 1077’de Selçuklu hükümdarı Melik-Şah, kardeşi Tutuş’u Suriye melikliğine tayin ettiğinde beraberinde çok sayıda Türkmen beyi ve mahiyetlerindeki kalabalık zümreler Suriye’ye geldiler. Daha sonra, Haleb emiri İmadeddin Zengi Şehrizor ve Erbil bölgesindeki Yıvalar’ın önemli bir kısmını Haleb bölgesine getirdi. Suriye’ye yapılan Türkmen göçleri, Anadolu Selçuklu ordusunun Kösedağ’da 1243 yılında Moğollar’a yenilmesinden sonra  da devam etmiş; Anadolu’da düzenleri bozulmuş olan büyük bir Türkmen kitleleri Haleb bölgesine gelerek yerleşmişlerdi. Bu tarihten sonra Türkmenler, Suriye coğrafyasının kültürel ve etnik dokusunun oluşmasında da mühim rol oynamışlardır. XVI.yüzyılda Halep Sancağı’na bağlı olan 19 nahiyedeki 983 yer adından 584 adedinin Türkçe olduğu tespit edilmiştir. Hatta bu dönemde Halebe Oğuzların anası adı verilmiştir. Bölgeye yerleşen Salur ve Çoğun Türkmen cemaatlerinin adlarına bakıldığında bu günde aynı adlarla  anılan yerleşim yerlerinin olduğu dikkat çekmektedir. Bayramlu, Emir Gazilü, İlbasanlu, Köselü, Taraklu, Güneşli, Karacalu, Süleymanlu, gibi cemaat isimleri, günümüzde Kurtdağı, Azaz, Bap, Cerablus, Münbiç, Kesep, Bucak, Bayır, Hama-Humus, ve Şam gibi yerleşim yerlerinde bulunan köy isimleri ile aynı adları taşımaktadır. Köy isimlerine baktığımızda Pullu, Solaklı, Meydanlı, Çolaklı, Duraklı, Tatarhanlı, Alibekli, Kerpiçli, Yılanlı, Tepecik, Alişar. Pendir, Başkuyu, Himmetli, Karapınar, Kepir, Çardaklı, Karabacak gibi bir çok Türkçe isimlere tesadüf edilmektedir. Nüfus durumuna bakıldığında 2012 nüfus verilerine göre  sadece Halep’te 320.000 , Lazkiye bölgesinde 230.000 Hama-Humus bölgesinde 80.000 Şam bölgesinde 40.000 civarında Türkmen yaşamaktadır. Suriye'de başlayan savaş milyonlarca insanın yerlerinden edilmesinin yanı sıra birçok tarihi büyük kenti de harabeye çevirmişti. Özellikle Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı yerlerdeki Osmanlı dönemlerine ait, bir çok  tarihi cami, medrese, külliye, hamam ve hastane de tahrip edilmiştir. Daha önce İsrail ile yapılan savaşlarda Türkmenlerin cephe ilerisine gönderildiği malum olmakla birlikte günümüzde de Bayır ve Bucak Nahiyelerinde yaşayan Türkmenlerin adeta soykırım derecesine varacak şekilde imha edilmeye çalışılması Suriye’de Türkmen varlığının istenilmediği gerçeğini ortaya koymaktadır. Ancak şu unutulmamalıdır ki, ypg pkk ve Ermeni terör örgütlerine ne kadar yatırım yaparlarsa yapsınlar Suriye’deki Türkmen varlığını yok edemeyeceklerdir. Su akar bir gün mecranı bulur. Gönül coğrafyamızda tek bir Türkmen de kalsa gönülden gönüle giden o gizli yol daima ana yola çıkacaktır. O’da misak-ı millinin ana katarı olan Türkiye olacaktır.