Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Turizm Uydu Hesabı, 2019-2022" verilerini açıkladı. Buna göre, turizmin gayrisafi katma değer içindeki payı 2019'da yüzde 4.6 iken, 2022'de yüzde 4.4'e düştü. Aynı dönemde turizmin genel ekonomi ve istihdamdaki büyümesi azalırken, doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı 2019'a göre azaldı.

2019'da turizmde doğrudan çalışan sayısı 985 bin kişi iken, 2022'de 885'e geriledi. Turizmde çalışanların toplam istihdam içindeki oranı yüzde 3.3'ten 2.9'a düştü. "Turizm Uydu Hesabı" verilerine göre iç turizmin yurt içi arz içindeki payı da 2019'da yüzde 3.9 iken, 2022'de yüzde 3.3'e geriledi.

Motorine Bir Zam Daha Geliyor Motorine Bir Zam Daha Geliyor

TÜİK'in verileri, turizm sektörünün son yıllarda yaşadığı zorlukları ve küçülme eğilimini gösteriyor. İç turizmin azalan payı ve istihdamdaki düşüş, sektördeki sorunlara işaret ediyor.