Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin sınav sorularının kendileri ile paylaşılmadığını belirtmesi üzerine, cevapların erişimlerine açılması yönünde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne tavsiye kararı verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin sınav sorularının kendileri ile paylaşılmadığını belirtmesi üzerine, cevapların erişimlerine açılması yönünde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne tavsiye kararı verdi.

İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencisi olan başvurucular, Açıköğretim programlarında yapılan ara sınav, final ve bütünleme sınav sorularının sınav tamamlandıktan sonra öğrencilerle paylaşılmadığını belirtti.

Öğrenciler, sınav sorularının öğrencilerle paylaşılması için durumu Üniversiteye ilettiklerini ancak kendilerine sınav soru ve cevaplarının öğrencilerle paylaşılmasının mümkün olmadığı bilgisinin verildiğini kaydetti.

Merkezi sınavların neredeyse tamamının sınav soru ve cevaplarının sınava giren adaylarla ve kamuoyuyla paylaşıldığını bildiren öğrenciler, İstanbul Üniversitesi AUZEF’nin ise sadece sınav optik kâğıdını öğrencilerle paylaştığını, söz konusu optik kâğıtta da sadece işaretlenen şıkların yer aldığı doğru ve yanlışların gösterildiğini, soruların paylaşılmaması neticesinde de öğrencilerin hangi soruları doğru, hangi soruları yanlış yaptıklarını öğrenemeyerek durumlarını sağlıklı bir şekilde analiz edemediklerini söyledi.

Başvurucu öğrenciler, hatalı soruları tespit edemedikleri için itiraz ve iptal yollarına başvurmalarının bu yolla önünün kapatıldığını ve öğrencilerin bilgi edinme haklarının da engellenmiş olduğunu ifade etti.

Karabük’ten 5 öğrenci LGS Türkiye birincisi oldu Karabük’ten 5 öğrenci LGS Türkiye birincisi oldu

Öğrenciler, AUZEF tarafından yapılan ara sınav, final ve bütünleme sınav sorularının sınavdan sonra öğrencilerle paylaşılması için konuyu KDK’ya taşıdı.

Üniversite tarafından sunulan hizmetin yürütülmesinde söz konusu hizmeti yürüttüğü usullerle ile temel hak ve özgürlüklerin kullanılması arasında adil bir dengenin gözetilmesi gerektiğini vurgulayan KDK, somut olayda güçlü bir takım neden ve gerekçeler olmaksızın öğrencilerin katılmış olduğu sınava dair cevap anahtarıyla beraber soruların yayınlanmıyor olması, öğrencilerin erişimine sunulmaması, kurulmak istenen adil dengenin İdare lehine bozulduğunu belirledi.

Öğrencilerin katılmış oldukları sınava dair kendilerine ait sınav sorularına erişmemelerinin bilgi edinme hakkını kullanmasına engel teşkil etmesi nedeniyle hukuka ve hakkaniyete aykırı bulan Kamu Denetçiliği Kurumu, öğrencilerin kendilerine ait soru ve cevaplarının erişimlerine açılması yönünde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne tavsiye kararı verdi.