18.03.2019, 13:15

“Kurtlar ilerliyor, Ustaşalar ve Türkler dikkat edin”

Remove Kebab

“Kurtlar ilerliyor, Ustaşalar ve Türkler dikkat edin”

         Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde mevcut olan iki camiye, Cuma Namazı esnasında düzenlenen, insanlık dışı terör saldırılarını dehşet ve hicap içerisinde izledik. Menfur saldırıyı kınıyor, yaşamlarını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.

            Dehşet görüntülerini izlemek bir yana, fon müziği olarak dinlediğimiz, Novislav Djajic (Stone Face Guy-Taş suratlı adam) isimli Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında, delil ile sabit işlediği 14 cinayet sebebi ile 5 yıl hüküm ile cezalandırılmış, Almanya’da bir cezaevinde hüküm giydiği cezası sırasında Soykırıma karışma suçlamasından delil yetersizliği sebebi sıyrılmış, Sırp Çetnik’in akordeon eşliğinde söylediği Remove Kebab (Kebabın Ortadan Kaldırılması) isimli, turbofolk olarak nitelendirilen parça, temelde mesajlar ile örülü trajedinin başka bir boyutunu gözler önüne sermektedir.

 

Bihac’tan Petrovac Köyü’ne.
Petrovac Köyüne.
Tüm Sırbistan’a saldırdılar.
Tümüne saldırdılar.
Karadzic kendi Sırpları’na önderlik ediyor.
Sırplar’a önderlik ediyor,
Kimseden korkmuyorlar.

Hırvat faşistler (Ustaşalar) uyandı.
Hırvat faşistler.
Ülkemize dokunmayın.
Bizim ülkemiz.

Karadzic Sırplara önderlik ediyor.
Sırplara önderlik ediyor.

Herkes bilsin, Sırplar kimseden korkmuyorlar.


Kranjinadan Kurtlar akın ediyor.
Kurtlar geliyor.
Korkun Ustaşalar ve Türkler.
Ustaşalar ve Türkler.


Karadzic Sırplara önderlik ediyor.
Sırplara önderlik ediyor.
Herkes görsün hiçbir şeyden korkmuyorlar.
Artık hiçbir şeyden korkmuyorlar.
 

Sırplar özgürlükleri için direniyorlar,
Sırpların kutsal direnişi,
Savaşacağız, özgürlüğümüze onur getirmek için.
Özgürlüğümüze onur.

Karadzic Sırplara önderlik ediyor.
Sırplara önderlik ediyor.
Herkes görsün hiçbir şeyden korkmuyorlar.
Artık hiçbir şeyden korkmuyorlar.

                                   

Sırp kültüründe yaygın şekilde varlık gösteren, kendinden farklı olana (ötekileşene) dair, etnik köken merkezli hiciv argümanlarının çeşitliliği, Remove Kebab şarkısında olduğu üzere, pek çok müzik bestesinde, fıkra, masal, öykü gibi yazılı kültür ürünlerinde, sahne sanatlarında ve dahi günlük yaşam pratiklerinde yer edindiğini gözlemlemek mümkündür.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde bulunan iki camiye Cuma namazı sırasında, silahlı saldırıda bulunarak katliam gerçekleştiren İskoç asıllı ve Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant, sosyal medyanın öncüsü olarak addedilen Facebook üzerinden yarı otomatik 5 adet silah ile namazlarını eda eden savunmasız insanları katleder iken, vahşet anlarını canlı olarak yayınlar iken dinlediği müziğin de metaforik anlamı vahşetin farklı bir yönünü ortaya çıkarmaktadır.

Sırplar’ın nev-i ırklarına münhasır kıvrak zekâları ile kana susamış söylemlerinin eşlik ettiği hiciv boyutunun sınırlarını zorlayan şarkılardan biri olan ‘’Remove Kebab (Kebabı Kaldır)’’ isimli şarkı, Sırplar’ın Batı olarak addedilen Avrupa topraklarında bilhassa Türkler olmak üzere, Müslüman toplumların yer edinmemesi gerektiği inancına dayanmaktadır. Tarrant’ın, azılı bir Türk düşmanı olması gerçeği de çıkarıldığı mahkeme esnasında ‘’Beyaz Güç Hareketi’’ olarak adlandırılan, eller ile W ve P hareketinin yapılması ile simgelenen beyaz ırkın gücünü temsil eden White Power imgelemini seçmesi de ispat niteliği taşımaktadır. Saldırgan Tarrant’ın, ırkçı Sırp kesimine ait olan Strong Serbia (Güçlü Sırbistan) temalı dinlediği şarkının da özellikle seçildiğini görmek mümkündür.

Şarkının sözlerinden anlaşılabileceği gibi, Bosna Savaşı (1992-1995) mezaliminin baş aktörlerinden biri olan ve Bosna Kasabı olarak anılan, Radovan Karadzic’in ve şarkıyı akordeon eşliğinde söyleyen Novislav Djajic’in de yer aldığı üç kişilik bir ekip tarafından, Bosna Savaşı sırasında Sırp Ordusu’na şevk kazandırmak adına hazırlanan bir marş olan Strong Serbia marşı, halk arasında özellikle Türk düşmanlığını körüklemek adına, şarkının uhdesinde barındırdığı Remove Kebab söylemi olarak da bilinmektedir.

Beş yüz yıldan uzun süre Osmanlı İmparatorluğu hükümranlığı altında yaşamlarını idame ettiren Sırp ırkının, beş yüz yıldan uzun süreye tekabül eden ve günümüze değin sirayet eden Türklerden ve Türkiye’den ve dahi Müslüman toplumlardan nefretlerinin dünyaya haykırışı olan Remove Kebab şarkısı, Tarrant’ın katliamı sırasında da bilinçli olarak tercih edilen ve sıradan kınama mesajları ile geçiştirilmemesi gereken, üzerinde uzun uzadıya düşünülmesi, tahlil edilmesi ve ihtiyat ile belirtmek gerekir ki tedbir alınması gereken açık bir tehdit mesajı niteliğini taşımaktadır.

Yeni Zelanda’da mukaddes Cuma günü, Yaradan’a olan yükümlülüklerini yerine getirmek adına Camide bir araya gelen masum Müslümanların üzerine ateş yağdıran Tarrent de aslında beş yüz yıl öncesinden günümüze sirayet eden nefretin tezahürüdür. İnsanlık dışı vahim hadise, bitmeyen ve dinmeyen Türk ve Müslüman düşmanlığının günümüze sirayetidir. Sırplar başta olmak üzere, Hristiyan âleminin bilhassa ırkçı kesimin Türkler’e ve İslam toplumuna dair zihinsel kodlarının derin köklerinin gün yüzüne çıkması hadisesidir. Canlı olarak izlediğimiz trajedi, masum insanları gözünü kırpmadan ve bir an olsun tereddüte düşmeden teker teker öldüren, donanımlı, motive ve hazırlıklı katillerin aslında sayılarının ne denli fazla olduğunun bilinmesi yönünde önemli bir mevzudur. Planlı suçların başlangıcı ve soğukkanlı cinayetlerin de habercisidir. Zira Tarrent ve türevlerinin zihinleri Türkler’e ve Müslümanlara karşı, nefret, öfke, kin ve düşmanlık düşünceleri ile zehirlenmiştir.  

Yeni Zelanda’da yaşanan trajedi ilk değildir. Nihai de olmayacaktır. 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında aslında görmeye alıştığımız ve bir süre sonra kanıksadığımız vahşet görüntülerinin günümüzdeki izdüşümü olarak değerlendirilmesinin mümkün olduğu Yeni Zelanda Katliamı, Bosna Savaşı sırasında Müslüman toplumlarının sessiz kalmaları sebebi ile tekrar yaşanmıştır. 1995 yılında Srebrenitsa’da kadın, çocuk, yaşlı demeden binlerce Müslümanı katleden Sırp katillerin zihinsel kodlarının izdüşümlerini bizler bugün Yeni Zelanda’da tekrar izlemek durumunda bırakıldık.

Yine Bosna Savaşı sırasında gözlerini kırpmadan, vicdanları sızlamadan ve tüyleri ürpermeden binlerce masum Müslüman Boşnağı, Sırp katillerin ellerine teslim eden Hollandalı sözde barış gücü askerlerinin İslam karşıtlığının tezahürünü bizler bugün yine Yeni Zelanda’da tekrar acıtılmak durumunda bırakıldık.

 Tarrent’in saldırısı esnasında dünyaya dinlettiği Remove Kebab bir rastlantı değildir, uyanmamız adına, kendimize gelmemiz adına, silkinmemiz adına açık bir mesaj, açık bir tehdit niteliğini haizdir. Zira aynı marşı bizler Sırp katiller Bosnalı Müslümanlara tecavüz eder iken de Sırp katiller Bosnalı Müslümanları canlı olarak kestiklerinde de ve dahi Sırp katiller Bosnalı Müslümanları esir kamplarında kurşuna dizdiklerinde de dinledik. Bugün Yeni Zelanda’da Müslüman kardeşlerimiz katledilir iken de dinledik.

Bugün Yeni Zelanda’da tanık olduğumuz elim vahşeti, Sırp katiller Bosnalı Müslümanlara karşı zulümleri esnasında sessiz kaldığımız için tekrar izledik. İslam dünyası adına bilinçli ve planlı şekilde yürütülen İslam korkusu mefhumu (İslamofobi) İslam terörizmi söylemi ile desteklenerek, tüm dünya ülkelerine ırkçı ve faşist bakış açılarının yerleştirilme çabaları ile körüklenmektedir. Müslüman düşmanlığını sistemli ve planlı şekilde körüklemeye çalışan her bir birey, her bir kurum ve her bir düşünce bugün Yeni Zelanda’da yaşanan mezalimin pay sahipleridir.

En az geçmişte, Bosna Savaşı sırasında sessiz kalan ve izlemek ile yetinen tüm İslam âlemi ve Batı toplumlarının pay sahibi oldukları oranda vahşetin müsebbibi olarak addedilmelidirler.

Yeni Zelanda’da yaşanan insanlık dışı katliamın faillerini ve destekçilerini lanetliyorum. Müslümanlar toplumlara yönelik körüklenen bilinçli zihinsel zehirlenmeyi ve yerleştirilmeye çalışılan planlı ve sinsi bir boyutta işleyen kışkırtma emellerini de aynı içtenlikle şiddetle kınıyorum, tüm kalbimle lanetliyorum.

İslamofobi sebebi ile hedef alınarak can veren ve şehit olan tüm kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum. Yaşam mücadelesi veren yaralı kardeşlerimize de Allah’tan acil şifalar diliyorum.

Canımızın yandığı böylesi vahim olaylar sonucunda, daha büyük acılar yaşamadan,  teröre ve ırkçılığa karşı daha da bilinçli ve kararlılık içerisinde, birlik olduğumuz güzel günlerin geleceği inancını taşıyarak,  bütün Türk ve İslam âleminin birbirine sımsıkı kenetlenerek sahip çıkacağı günlerin biran önce gerçekleşmesi dileği ile bir kez daha her türlü terörü ve teröre destek veren tüm güçleri lanetliyorum.

Yorumlar (1)
Tekin karakaya 2 yıl önce
Böyle ince bir olayı yakaladığınız için,gerçekten tebrik ederim.selam ve sevgilerimle.
banner331
16
açık
Günün Anketi Tümü
Yenilenen Logomuzu beğendiniz mi ?
Yenilenen Logomuzu beğendiniz mi ?
Namaz Vakti 11 Mayıs 2021
İmsak 03:59
Güneş 05:43
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:18
Yatsı 21:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 38 81
2. Fenerbahçe 38 79
3. Galatasaray 38 78
4. Trabzonspor 38 67
5. Hatayspor 38 60
6. Sivasspor 38 59
7. Alanyaspor 38 57
8. Gaziantep FK 38 55
9. Karagümrük 38 54
10. Göztepe 38 51
11. Konyaspor 38 48
12. Rizespor 38 45
13. Malatyaspor 38 44
14. Başakşehir 38 44
15. Kasımpaşa 38 43
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 38 40
18. Ankaragücü 38 38
19. Erzurumspor 39 37
20. Gençlerbirliği 38 35
21. Denizlispor 38 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 34 70
3. Chelsea 35 64
4. Leicester City 35 63
5. West Ham 35 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 34 55
9. Arsenal 35 52
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 34 41
14. Burnley 35 39
15. Newcastle 35 39
16. Brighton 35 37
17. Southampton 34 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Real Madrid 35 75
3. Barcelona 35 75
4. Sevilla 35 71
5. Real Sociedad 35 56
6. Real Betis 35 54
7. Villarreal 35 52
8. Celta de Vigo 35 47
9. Athletic Bilbao 35 46
10. Granada 35 45
11. Cádiz 35 43
12. Osasuna 35 41
13. Valencia 35 39
14. Levante 35 39
15. Getafe 35 34
16. Deportivo Alaves 35 32
17. Real Valladolid 35 31
18. Huesca 35 30
19. Elche 35 30
20. Eibar 35 29
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@