Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nin CappadociaJournal of Sports ScienceandMedicine (CJSSM) bilimsel dergisi, yayın hayatına başladı.

Gözden kaçırmayın

‘19 Mayıs Konseri’nde coşku doruktaydı ‘19 Mayıs Konseri’nde coşku doruktaydı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nin CappadociaJournal of Sports ScienceandMedicine (CJSSM) bilimsel dergisi, yayın hayatına başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nin bilimsel dergisi CappadociaJournal of Sports ScienceandMedicine (CJSSM), üniversitenin süreli akademik yayınları içerisine girdi. Derginin temel amacı ise spor bilimlerinin kuramsal ve uygulama alanına ilişkin güncel gelişmeleri bütüncül ve kapsayıcı bir biçimde ele alarak değer katmak ve akademik anlamda nitelikli bilimsel bir platform oluşturmak. Bu amaçla dergide beden eğitimi ve spor, egzersiz ve spor fizyolojisi, hareket ve antrenman bilgisi, fiziksel aktivite ve sağlık, motor davranış, sporda psiko-sosyal alanlar, spor yönetimi, engelliler ve spor, spor hekimliği, biyomekanik ve spor bilimlerinin diğer tüm alt disiplinleri ile ilgili güncel konuları içeren nicel ve nitel araştırmalara, derleme çalışmalara, model önerilerine ve benzeri özgün yazılara yer veriliyor.

2022 yılı içerisinde yayın hayatına başlayan CJSSM Dergisi, yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında birer sayı olmak üzere Türkçe ve İngilizce dilinde, elektronik olarak yayınlanacak. Hakemli bilimsel bir dergi olan ve tamamen açık erişim yayın politikasına sahip, uluslararası indekslerde taranma hedefiyle yayın hayatına başlayan CJSSM’in, makale kabul ve yayın süreçlerinde yazarlardan ve okuyuculardan herhangi bir ücret talep edilmiyor. Yazarlar tarafından gönderilen makaleler editör kurulu ve ulusal ve uluslararası hakemler tarafından değerlendirilip, makalelerin hakemlik süreçlerinde çift taraflı kör hakemlik uygulaması kullanılıyor.