Öğrenim kredisi nedir?

Öğrenim kredisi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla verilen, geri ödemeli bir borç paradır.

Öğrenim kredisinden kimler yararlanabilir?

E-Okul'un Kapsamı Genişliyor, Eğitimde Yeni Dönem E-Okul'un Kapsamı Genişliyor, Eğitimde Yeni Dönem

Öğrenim kredisinden yararlanabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Yurt içinde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim görmek
Aile gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması
Öğrenim kredisi hangi durumlarda kesilir?

Öğrenim kredisi aşağıdaki durumlarda kesilir:

Kayıt dondurma, öğretim kurumundan izin alma, ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma
Kredi almaktan vazgeçme
Öğretim kurumunun kapatılması
Öğretim Kurumuna kayıt yenilememe
Bakanlık yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma
Kesin hükümle mahkûm olma
Öğrenim kredisi nasıl geri ödenir?

Öğrenim kredisi alan öğrenciler, kredilerini normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde geri ödemekle yükümlüdürler.

Öğrenim kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Öğrenim kredisi başvuruları, her yıl ekim ayında Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru için e-Devlet şifresine sahip olmak gerekmektedir.


Öğrenim kredisi, öğrencinin eğitim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi boyunca verilir.
Öğrenim kredisi, öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun yıllık öğrenim ücretinin ve katkı payının tamamını veya bir kısmını karşılayabilir.
Öğrenim kredisi alan öğrenciler, kredilerini geri ödemek için 25 yıla kadar vade seçebilirler.

Ali, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve İstanbul Üniversitesi'nde ön lisans öğrenimi görmektedir. Ailesinin aylık geliri asgari ücretin üçte birinden azdır. Ali, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için öğrenim kredisi başvurusunda bulunur. Başvurusu kabul edilir ve Ali, her ay 1.500 TL öğrenim kredisi almaya başlar.

Ali, 2027 yılında ön lisans öğrenimini bitirir. Öğrenim kredisi borcunu normal öğrenim süresi olan 4 yıldan sonraki iki yıl içinde, yani 2031 yılına kadar geri ödemeye başlar. Ali, 25 yıllık vade seçtiği için kredi borcunu 2056 yılında tamamen ödemiş olur.

Öğrenim kredisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim alanındaki önemli sosyal politikalarından biridir. Bu politika, maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin yükseköğrenim görmelerini teşvik etmek ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Öğrenim kredisi, öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamada önemli bir destek sağlamaktadır. Bu sayede, öğrenciler eğitimlerine odaklanabilmekte ve gelecek planları yapabilmektedirler.

Öğrenim kredisi, Türkiye'nin eğitim alanındaki eşitlik çabalarına önemli katkı sağlamaktadır. Bu politika sayesinde, maddi durumu yetersiz olan öğrenciler de yükseköğrenim görme fırsatı bulmaktadır.