ORMAN YANGINLARINA VE EKİM ALANLARINA STRATEJİK ÇÖZÜM POLİTİKALARI İLE ÖNLEM ALMALIYIZ

Ülkemizdegerçekleşen orman yangınlarının üzerinden henüz bir yıl geçti. Yeni acıların meydana gelmemesi için bu yıl daha hassas olmalıyız. Bu hassasiyet kamusal koordinasyon ile çok güçlü bir şekilde ele alınmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında kriz kontrol protokolleriile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğindeinsansız hava araçları ile şehir ve köy merkezleri üzerinde bulunan orman alanlarına ve ekim alanlarına yönelik kontrollerartırılmalıdır.

İçişleri Bakanlığı İstihbarat, Değerlendirme, Analiz ve Koordinasyon Merkezinin (İDAKOM) çalışma faaliyetleri arttırılarak orman yangınlarının önlenmesi ve ekim alanlarının korunması için saha analizi, açık istihbarat, teknik takip ve insansız hava araçları ile önleyici politikalar geliştirilmelidir. Gıda ve tarımın her gün öneminin biraz daha arttığı günümüzde orman, tarım ve gıda güvenliğini sağlamak için yeni tezler geliştirmeliyiz.

Bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği İDAKOM faaliyetleri açısından gerekli önleyici politikaların koordinasyonunu yürütmelidir. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı stratejik işbirliği çalışmalarını güçlendirmelidir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği; toplumsal bilgilendirme, kamuoyuna yönelik duyarlılık projelerinin gerçekleşmesi, operasyonel faaliyetler açısından kurumsal koordinasyon vb. çalışmalarına  ağırlık vermelidir. Böylece ülkemizde orman yangınlarına ve ekim alanlarına yönelik politikalar güven teşkil edecek şekilde işlevsellik gösterecektir.

Ormanlarımızı ve ekim alanlarımızı ne kadar çok korursak ülkemizde yaşam atmosferinin o derece yüksek seviyede olacağı bilinen bir gerçektir. Hayatı etkileyen orman ve ekim alanlarının yangınları, iklimin dokusunu ve doğal hayat atmosferinin ahengini de derinden etkilemekte olup aynı zamanda turizm bölgelerinde çıkan orman yangınları turizm sektörünü de olumsuz etkilemektedir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğindeTarım ve Orman Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Milli Eğitim İl Müdürlükleri arasında yapılacak stratejik planlamalarileağaç dikme kampanyası konulu projelerin tertip edilmesi verimli bir hedef olacaktır. Bu çalışmalara Mehmetçik Vakfı da dahil edilerek her ağaç dikme alanına vatan mücadelesi veren bir şehidimizin ismi verilmelidir. Böylece hem şehitlerimizin adlarınınyaşatılması hem de yeşil alanınbüyümesiiçin güçlü bir seferberlik oluşacaktır.