Hayata geçirilen “Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Teknik Destek Projesi” (ODAP) sayesinde eğitim ve öğretimi terk etme riski olan öğrenciler önceden tespit edilecek, bu öğrencilere “Önleme, Müdahale ve Telafi Entegre Modeli" uygulanacak ve öğrencilerin okula devamlılığının artırılması için pek çok faaliyet gerçekleştirilecek.

Hayata geçirilen “Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Teknik Destek Projesi” (ODAP) sayesinde eğitim ve öğretimi terk etme riski olan öğrenciler önceden tespit edilecek, bu öğrencilere “Önleme, Müdahale ve Telafi Entegre Modeli" uygulanacak ve öğrencilerin okula devamlılığının artırılması için pek çok faaliyet gerçekleştirilecek.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi (İKGPRO) vasıtası ile fonlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün faydalanıcısı olduğu "Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Teknik Destek Projesi"nin (ODAP) resmi açılışı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının üst düzey yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ankara’da bir otelde düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Aşkar, okulun öğrencilere eğitimin yanında pek çok şeyi kattığını, okulun insan hayatının merkezinde bulunduğunu belirtti.

“Türkiye, eğitime erişimin artırılmasında dikkat çekici ilerleme kaydetti”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, “Bakanlık olarak ana odağımız eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek, tüm öğrencilere aynı nitelikte eğitime erişimi sağlamak. Eğitimin bütün kademelerinde okullaşma oranlarımız son 20 yılda OECD (İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı) ortalamalarına yakın seyretmektedir. Türkiye, son yıllarda ortaöğretim dahil eğitimin her kademesine erişimin artırılması konusunda dikkat çekici bir ilerleme kaydetmiştir. İnanıyorum ki yapacağımız birçok projeyle eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik çabalarımız bu yolda başarıyla ilerlememizi sağlayacaktır” dedi.

TOPUK Projesi için öğrenciler projelerini yarıştırıyor.. TOPUK Projesi için öğrenciler projelerini yarıştırıyor..

“Tek bir çocuğumuz bile bizim için önemlidir. Tek bir çocuğumuzun bile okullu olmasını sağlamak da bizim görevimizdir. Onun için bu projelerin önemi büyük” diyerek ODAP’ın önemine değinen Bakan Yardımcısı Aşkar, projenin sonuçlarını bakanlık olarak önemsediklerini dile getirdi.

Aşkar, proje çerçevesinde okullara ekipman ve malzeme açısından destekler sağlanarak eğitimler verileceğini, proje sonuçlarının bir rehber kitap aracılığıyla görülebileceğini not düştü.

Ortaöğretimde devam ve okullaşma oranlarının artırılması teknik destek projesi

Haziran 2024’te tamamlanacak olan proje 14 ildeki 50 okulda uygulanacak. Eğitim ve öğretimi terk etme riski olan öğrencilerin önceden tespit edilerek uyarı vermesi mantığına dayanan "Erken Uyarı Sistemi" için yenilikçi bir yazılım oluşturulacak, bu sayede risk teşkil eden öğrencilerin tespitinde sistematik bir yönteme geçiş sağlanacak.

Ayrıca bu öğrencilere yönelik çerçeveli bir "Önleme, Müdahale ve Telafi Entegre Modeli" geliştirilecek ve pilot illerde bunlar faaliyete geçirilecek.

Entegre Model ve Erken Uyarı Sistemi yazılımı yanı sıra öğrenciler için okuduğunu anlama, matematik ve bilim alanlarında temel beceri düzeylerini yakalamalarını destekleyecek telafi dersleri ile öğrencilerin okula aidiyet duygularını ve motivasyonlarını artırma amacıyla görsel sanatlar, müzik, drama, performans sanatları ve laboratuvar çalışmaları gibi eğitsel faaliyetler geliştirilecek.

Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerde hem öğrenciler ve aileleri hem de öğretmenler ve okul yönetimleri için adımlar atılıyor. Branş öğretmenleri ve rehber öğretmenler için Danışman Öğretmenlik (Mentörlük) Kılavuzları hazırlanacak.

Aynı zamanda, proje çerçevesinde "Ulusal Strateji Belgesi ve Okul Eylem Planları" hazırlanacak olup bu yolla ulusal bir politika çerçevesinin geliştirilmesi ve bu konulara ilişkin isabetli önlemlerin belirlenmesi, geliştirilmesi sağlanacak.

ODAP’ın açılış toplantısı, günün değerlendirilmesi ve katılımcıların toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.