PROF.DR.TURAN AKKOYUN Takip et

PROF.DR.TURAN AKKOYUN

Bütün Yazıları

PROF.DR.TURAN AKKOYUN

Az Bilinen, Sık Karşılaşılan

İnsan vücudu ve sağlığı tarifi imkansız bir nitelik arz etmektedir. Bir kısmı hakkında az, bir kısmı hakkında daha fazla bilgiye sahip iken bedenin ufak noktası sayılabilecek Apendiks, ortalama 9 cm uzunluğunda küçük, ince bir kese olup...
18 Ekim 2021

Şehrengiz ya da Şehr-Aşup

Şehrin güzelliklerini, tabii ve kültürel zenginlikleri, sanat ve meslek dallarında şöhret salmış şahsiyetleri ile toplumsal karşılıklarını anlatan etkinlikler ve eserler,şehrengiz olarak anılmaktadır. Divan Edebiyatı içinde gelişen, mahiyetine...
10 Ekim 2021

Heybetli Duruş

Canlılar bünyeleri kadar tekrarladıkları hareketlerle insan zihninde diğer canlılardan farklı bir yer edinirler. Karınca, arı, çekirge, kartal, aslan, kurt, çakal gibi sıralanabilecek daha birçok örnek içinde Türk kültürünün görkemli...
06 Ekim 2021

Kurdun Gölgesi

Sert iklimlerin, çetin şartların, zorlu coğrafyaların kararlı yolcusu Türkler kolay izah edilemeyen bir yaşam tarzına sahiptirler. Açlık, sefalet, salgın, kıtlık ne kadar menfi durum söz konusu olursa olsun cihan hakimiyeti düsturu zihinlerinin...
27 Eylül 2021

MERHUM BAŞBAKAN ADNAN MENDERES, AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ’NDE ANILIYOR

Türk Demokrasisinin önemli isimlerinden ve üniversitemize ismi verilen Başvekil Adnan Menderes haksız ve hukuksuz bir şekilde idam edilmesinin 60. Yılında bir dizi etkinliklerle Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde anılacaktır. 17 Eylül 2021...
21 Eylül 2021

Yalanı Yalanlaştırma

'Bir mezar taşıdır yarına kalan, Onu da başkası yaptırır, gerisi yalan” Ömrün değeri, zamanın, çağın ve de geleceğin durumunu doğru orantılı bir şekilde tayin eder. Onun için hiç kimse, bir kişiyi ya da en azından kendisini...
21 Eylül 2021

Hocaoğulları Sandıklı Boşnak Mutfağı

Türk'ün kaderi göç, İslâmiyet'in de hicret olduğu insanların bedenleri yanında kültürleri ile inançlarını da beraberlerinde götürdükleri sürekli dillendirilmektedir. Sahiplenilen hususlar zamanı, çağı aşarak bugüne erişmiştir....
13 Eylül 2021

Tahsil Yolunda ve Uğrunda

Mücadele olarak anılagelen hayatın birbirinden kopuk gibi gözlemlenen menzilleri aslında çerçeveyi tamamlayan unsurlardır. Bu menziller içerisinde en yavaş ilerlenmesine rağmen muvaffak olunması halinde en bereketli ve kalıcı olanı tahsildir....
05 Eylül 2021

Sade Zerafet

Dünyada yalnız yaşayamayan ya da tek başına bir anlam taşımayan insanoğlu diğer varlıklarla kendini bütünleme ya da eşleştirme yoluna gitmiştir. Kendi ile diğeri arasında bir rabıta kurmuş onu dillendirmiştir. İnce gagaya, uzun ve yuvarlak...
30 Ağustos 2021

Gözpınar

Günler vardır dört gözle beklenir, hiç unutulmaz aynı şekilde bazı günler vardır, silinmeye ve mazide bırakılmaya çalışılsa da muvaffak olunamaz. Aynı şekilde isimler vardır uzaklardan coşku selini çağrıştırır, ilk duyulduğunda...
22 Ağustos 2021

Vücudun Sigortası ve Özgüven Yansıması

Hayatın akışı içinde kazanılanlar, kaybedilenler olduğu kadar bakiyeler de bulunmaktadır. Bakiyeler, ömrün sonlanmasını takip eden sürelerde bile o hayatı temsil etmeye devam ederler. Bu temsilleri inceleyerek belgelerine ulaşılamayacak bir...
15 Ağustos 2021

Uyanış İletisi

Yaşadığı coğrafyayla bütünleşen insan, kendine münhasır bir yaşam tarzı geliştirerek kültürünü dosta düşmana tanıtırken o anda çok da farkında olamadığı değerlerle kimlik sahibi olur. Böylelikle elde edilen kimliği önce kendisi...
09 Ağustos 2021

Ekranlarda PsikiyatriTemsiliyeti

Televizyon, kitle iletişim araçları olarak adlandırılan medyanın önemli bir istasyonudur. Takriben yarım asırdan beri insanımızın haberleşme, odaklanma merkezi konumundadır. Son zamanlarda resmi ve özel televizyon kanallarında öne fırlayan...
01 Ağustos 2021

Tahsil Maratonu

Ömrü yarım yüzyılı aşan neslin, sınavlarla olan bağlantısı farklı farklı olmakla birlikte hiç kesilmeden bugüne kadar gelmiştir. Okul öncesinin hariç tutulmasıyla ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğretimde tahsilin devamı merhalesinde...
18 Temmuz 2021

Hem Kartal, Hem Tibet

Birey ile toplumu biyolojik ya da fiziki bir canlı olmanın ötesine taşıyan husus kültürleridir. Kültürün temel dinamikleri içinde ise birey ile toplumun üretebildiği sanat, ilk sıralarda yer almaktadır. Çağlar itibariyle adı, tekniği değişse...
11 Temmuz 2021

Hatırlatan Mesken

Anadolu Türkü yüzyıl evvel girişmek zorunda kaldığı ölüm-kalım savaşında ateş hattından başlayarak her alanda, her mıntıkada yürüttüğü Milli Mücadele hareketiyle dünya kamuoyuna birçok örnekler sunmuştur. Bunlar arasında herhangi...
03 Temmuz 2021

Karabulut Kabusu

Sular, dünyanın büyük bölümünü kaplamakta, varlığı ya da yokluğu üzerinde ulusal ve uluslararası siyaset üretilmektedir. Medeniyetlerin öznesi konumunda yer alan suya yakın olmak ise her zaman güvenli ve sağlıklı yaşam anlamına gelmemektedir....
26 Haziran 2021

Müsilaj Musibeti

Gündemin süratle değiştiği bir zaman diliminde Marmara Denizinde beliren çok fazla bilinmeyen müsilaj kavramı çok kısa bir müddet içinde siyasi sınırları hatta kıtaları aşan haber niteliği kazanıp, dünya kamuoyuna yerleşiverdi. Yılın...
18 Haziran 2021

Hassas Müdahale

Biyolojik, sosyolojik, psikolojik birçok unsurun harmanlanarak, hamurlaşarak şekillendirdiği bireye müzakere haricinde, karşılıksız belirli bir program dahilinde bazı etkileme teknikleriyle son derece hassas müdahaleler gerçekleştirilmektedir....
14 Haziran 2021

Sağlıklı Tahlil

Viyana Kongresi ile hayata geçirilen 'Şark Meselesi” politikası yüzüncü yılına erdiğinde Çanakkale'de kazanılan zaferin bedeli ağır olmuş, yetişmiş bireyleri birer birer ya da topluca hayattan koparmıştı. Batı politikasını...
06 Haziran 2021

Özgürlük Demi

Bireyin ya da toplumun harekete geçişinde, kırılma noktalarında bir takımhislerin hatırlanmasısöz konusu olabilmektedir. Duygularının alınması halinde 'sinirlerin çekilmesi” vurgusunda olduğu gibi düşünen canlı mefhumu tamamen ortadan...
29 Mayıs 2021

Sıhhıye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti

Sağlık, bütün canlılar için mukayese kabul etmeyecek son derecedebüyük ehemmiyet arz eden bir konudur.Hafızalarda kayıtlı duran 'her şeyin başı sağlık”, durumu gayet güzel ifade etmektedir. Dünyanın en köklü milleti, çağlar boyu...
22 Mayıs 2021

Ebedî Sağlık

Her canlı doğar, kendine bahşedilen ömrü yaşar, imtihanını tamamlamasının ardından ebediyete intikal için essahaleme, Türk kültüründeki ifadeyle 'uçmaya varır.” 'Gelmeli-gitmeli dünya” hususunda yaşayanlar ve göçenler arasında...
15 Mayıs 2021

Başı Dumanlı Gençlik

Çağlar boyunca hemen her toplumda yetişkinler ile gençler arasında, gereksiz bir çatışmadan, uyuşmazlıktan söz edilegelmiştir. Gençlerin üstlenecekleri sorumlulukların altında kalacağı endişeleriher devirde dillendirilmiştir. Durumun yakın...
08 Mayıs 2021

YAPAY ZEKAYLA BİRLİKTELİK

Türkiye'nin yerlileşmesi, millileşmesihem dillendiriliyor, hem de yeni çabalarla destekleniyor.Teknoloji de aynı güzergahta şekilleniyor. Bölgede ve dünyada karşılığı olan gelişmelere şahitlik ediliyor.Geleceğin belirlenmesi,kamuoyunda...
02 Mayıs 2021

Türk Kültürünün Bir Damlası: Darülaceze

Dünyada iki anavatanı [Türkistan, Türkiye] bulunan tek millet için 'Moskof” unsuru, yakın dönemin en önemli konuları arasında yer almaktadır. Sadece vatan müdafaasını değil, aynı zamanda tekrar tekrar şekillenmeyi kaçınılmaz kılmıştır....
24 Nisan 2021

Sağlık İşletmeciliği

İnsanla ilgili olan müesseseler diğerlerine oranla daha yetkinlik isteyen, farkındalık gerektiren hususiyetler arz etmektedir. Bunların başında gelen sağlık kurumları alanı;Yükseköğretim lisans programlarında Sağlık İşletmeciliği, Sağlık...
18 Nisan 2021

Sağlık Çalışanlarının Filmlerle Temsiliyeti

Dünyada her türlü gelişmenin özünde bulunan insanla ilgili hususların başında sıhhat gelmektedir. Sağlığın kendisi kadar, farklı kademelerinde çalışanlarınındurumu datakdirle karşılanmaktadır. Sevinç, heyecan ve üzüntü gibi en önemli...
11 Nisan 2021

Sağlıklı Zihinler Açısından Dalama Namazgâhı

Toplumların mazisi sonraki çağlarda farklı arayış ve araştırmalarla masaya yatırılmakta, gündemden düşmemektedir. Sağlıklı bütün zihinler, kalıntıları yorumlarıyla değerlendirme yanında karşılıklı gücü artırma çabasındadır....
03 Nisan 2021

Otizmde İletişim İstasyonu

Kültür, insanla ilgili her şeyi özetleyen aynı zamanda kapsayan bir kavramdır;sosyal, ekonomik, siyasi, hukuki olduğu kadar eğitim ve sağlık alanlarında kazanılan tecrübelerin geleceğe yansıtılmasını sağlar. Bu yüzdenküçücük bir adım,dikkate...
28 Mart 2021

Sağlıklı İletişim Yolunda Bağımsızlık Beyannamesi

Türklüğün zorlu virajı Millî Mücadele döneminde 12 Mart 1921 günü Büyük Millet Meclisi'nde ayakta alkışlanarak, defalarca kürsüde okunması sonrasında diğer şiirlerin okunmasına gerek dahi görülmeden kabul edilen İstiklal Marşı...
23 Mart 2021
banner331
12
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yenilenen Logomuzu beğendiniz mi ?
Yenilenen Logomuzu beğendiniz mi ?
Namaz Vakti 20 Ekim 2021
İmsak 05:49
Güneş 07:14
Öğle 12:54
İkindi 15:53
Akşam 18:24
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@