Salih BİLGİN

Bütün Yazıları

Salih BİLGİN

Yapay Zeka Çerçeve Politikaları

Türkiye'deyapayzekâçalışmalarısanayiboyutunda 1990'lı yıllarda ilk beşeksenlirobotunyapımıilebaşlamıştır. İkibinliyıllarilegelişimsürecineadımatmışve 2019 yılındayapayzekâistihdamındadünyada ilk dörtlerdeyerinialmıştır....
18 Ekim 2021

SOSYAL MEDYAM YA EVDE YOKSAN

Serbest zaman, sosyal zaman etkinlikleri yaşanılan toplum  ve koşullara göre farklılaşabilmektedir. Teknolojinin  ve döneminin kendine özgü  serbest zaman aktiviteleri sosyal varlık olan insanın ihtiyacı  olmuştur.  Günümüzde...
11 Ekim 2021

Yapay Zekânın Vergi Yönü

İnsanlık, yaratılışından itibaren öğrenmeye başlamış ve öğrendiği bu verileri çağın şartlarında işleyerek birey ve toplumun refahının arttırılmasında ve rakiplerine karşı avantaj elde etmek için kullanmıştır. Günümüzde bilgi,...
06 Ekim 2021

Yapay Zekada Psikoloji Metodolojisi

Yapay zeka multidisipliner çalışmaları gerektirmektedir. Yapay zekanın son yıllarda ortak çalıştığı disiplinlerin başında ise sağlık bilimleri gelmektedir. Yapay zekanın geçirmiş olduğu metodolojik dönüşümden sonra yapay zeka temelli...
27 Eylül 2021

Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka Yatırımlarını Geliştirmek

Yapay zeka 21.yy da en çok heyecan yaratan araçlardan birisi olmaya devam etmektedir. Sağlık hizmetlerinin nasıl sunulacağı konusunda da etkisi ve etkililiği üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Mevcut yapay zeka yöntemlerinin çoğunu oluşturan...
21 Eylül 2021

WHATSAPP UYGULAMASINA YAPTIRIM

Dünya nüfusunun yarıdan fazlası internet ve sosyal medya kullanıcısıdır. Bunlar ortalama günde 7 saat sosyal medya ve internette zaman harcamaktadır. Dünyadaki 16 -64 yaş arası internet kullanıcılarının dörtte üçü her ay çevrimiçi bir...
13 Eylül 2021

TikTok Sosyal Dâbbe

Yaşadığımız yüzyılda büyük hızla gelişen ve yaşamın her alanına nüfuz eden internet teknolojisi,  iletişimi dijital platforma taşımıştır. Dijital iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, bireylerin düşünce ve davranışlarında...
05 Eylül 2021

Yapay Zekâ ve Ulusal Yapay Zekâ Eylem Stratejisi

Anlatmam derdimi dertsiz insana Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez Derdim bana derman imiş bilmedim Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz                        Gülü yetiştirir dikenli çalı...
30 Ağustos 2021

Sosyal Medyanın Pandemiye Etkileri

İnsanoğlu tarihin çeşitli dönemlerinde salgın ile karşı karşıya kalmıştır. Geçmiş yüzyıllarda karşılaşılan salgınlar fiziksel iletişim kısıtlılığı içerisinde ilerledi. Bugün karşılaştığımız pandemi tarihsel pandemilerden...
22 Ağustos 2021

Sosyal Ağlara Göç

Sosyal Ağlar dijital insanın yeni mekânları olmuştur. Teknolojilerle sarılmış yepyeni bir insan tipi ile karşı karşıyayız;  ve bir ve sıfırların oluşturduğu ağlarla sınırlarını aşan ve kablolu, kablosuz birbirine bağlanmış...
15 Ağustos 2021

KABLOSUZ SENSÖR AĞLAR (WSN) VE KULLANIM ALANLARI

Nesnelerin İnterneti (IoT) yeni akıllı hizmetler ve uygulamalar oluşturmak için farklı nesnelerin ara bağlantılarına izin veren yeni modellemeler ortaya çıkmıştır. Akıllı uygulamaların verimli performansı için ağ yapısında izlenebilirlik,...
09 Ağustos 2021

Güvenli Yazılım Geliştirme

Gelişen ve dönüşen dünyada birler ve sıfırlar insanlığın hizmetinde yerini almaya devam edecektir. Yazılım kültürü toplumsal katmanların tamamında kültür olarak yerini almalıdır. Toplumsal okur yazarlık gibi yazılım okur yazarlığı...
01 Ağustos 2021

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü(GDPR) Bölüm -2-

Geçen hafta başladığımız konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.  Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü verilerin sınırlı süre saklanması ilkesini getirmiştir. Veriler amaca uygun sürede muhafaza edilmelidir. Süre sonunda...
25 Temmuz 2021

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü(GDPR)

    Kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak uluslararası ilk bakış açısı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 12. Maddesinde karşımıza çıkmaktadır. Bu madde ile kişilerin özel yaşamı, ailesi,...
19 Temmuz 2021

SOSYAL MEDYADA VE SAĞLIK İLETİŞİMİ

Geçmişte görsel ve işitsel iletişim aracı olarak duman, çan, davul gibi sesler kullanılmıştır. M.Ö. 550 yıllarında, İran'da iletişim aracısı olarak ilk posta servisleri kurulmuştur. Gelişen süreç içerisinde, telgraf, telefon, radyo...
11 Temmuz 2021

Teknoloji Devrimi Toplum 5.0

Tarih boyunca insanlık, doğası gereği konforlu iyi bir yaşam sürmenin yollarını aramıştır. Bunun için kendini her seferinde bir sonraki aşamaya geçişe hazırlayacak, dünyayı değiştirecek birtakım tetikleyici gelişme fırsatlarına ortam...
03 Temmuz 2021

Sağlık ve Yapay Zekâ

Yeryüzü insanın hizmetine sunulmuştur. İnsanlıkta varlığının devamı ve hastalıklardan korunmak için tıbbi alanlarda zamanın sunduğu gelişmeleri takip etmiştir. Tıp her şeyi insana yardım etmek için geliştirmektedir. Hekimler insanların...
25 Haziran 2021

Kişisel Bilgisayar ve Performans

İlk kişisel bilgisayarın üretildiği 1974 yılından, günümüzde bilişim teknolojileri alanındaki gelişmeler, geniş bant internet yayını, işlemci, bellek hızlarında ve güçlerindeki artışlar, bilgisayarların ve akıllı telefonların günlük...
18 Haziran 2021

Dijital Dönüşüm Üzerine

Toplumların değişim ve dönüşümü yeniliklerde yaşadığı oryantasyonun, toplumun tüm katmanlarında yaşanmasına bağlıdır. Toplum katmanlarında oluşacak bir inovasyon topyekûn kalkınmanın da dayanağı olacaktır. Fikirlerin doğduğu,...
13 Haziran 2021

Kablosuz Yayınlar ve Wi-Fi 6 Değerlendirmesi

Nesnelerin İnterneti (IoT), ağ teknolojilerinde yeni arayışlara yönelik baskı oluşturmaktadır. Huawei tarafından yayımlanan bir araştırmada, 2025 yılında nesnelerin interneti kapsamına dâhil cihaz sayısının yüz milyarı geçeceği tahmin...
06 Haziran 2021

İstenmeyen İletilere Son

İşletmeler başarılı olmak için ürün ve hizmetlerini hedef kitlesine doğru zaman ve doğru stratejiler ile ulaşmak için pazarlama politikalar belirlemektedirler. Gelişen iletişim araçları ve pazarlama stratejileri ile e-posta adresleriniz, telefon...
29 Mayıs 2021

Teknoloji Ve Müzik Eğitimi

Müzik yerelden yerele, yerelden evrene, evrenden bireye ulaşan bir iletişim aracıdır.  Aynı zamanda toplumların kültürlerinin sesidir. Müzik eğitmi talebi de her kesimden insanların ilgisini çekmektedir. Bazen akademik bir mekanda, bazen...
22 Mayıs 2021

Sosyal Medyada 20'li Challenge Sendromu

Pazartesi sendromum vardı, şimdi bir de sosyal medya challenge (meydan okuma) çıkarma başımıza demeden makaleyi takip etmenizi arzu ederim. Sosyal medyadaki yirmili challenge sendromu; pazartesi sendromu gibi size tasa, sıkıntı vermez emin olun....
15 Mayıs 2021

Akıllı Ev

İnsan ihtiyaçları fizyolojik ihtiyaçlardan sonra barınma en temel insani ihtiyaçtır. İnsanoğlu da bu ihtiyacını karşılarken konfor imkanını arttırmak istemektedir.  Nesnelerin İnterneti (IoT) ile birlikte gelişen teknoloji neticesinde...
08 Mayıs 2021

CHİP TEKNOLOJİSİ ÜZERİNE

Dünya da teknolojik gelişmelerin önünde hareket eden ve buna uygun yatırım yapan firmalar ve ülkeler rakiplerine göre çok önemli avantajlar elde etmektedir. Nesnelerin interneti döneminde chip üretimi de çok önemli bir yer tutmaktadır. Fabrikaların...
02 Mayıs 2021

Dijital Öykü ve Sosyal Medya

Dede korkut hikayelerinden, ömer seyfettinlere öyküler hayatımızın bir parçası, kültürün devamı insan olmanın sebebi olmuştur. TV ile uzak medkanlara ulaşan öyküler, İnternet ve sosyal medya ile birlikte evrim geçirmiştir. Sosyal medyanın...
24 Nisan 2021

Orta Ölçekli İşletmeler Verileriniz Güvendemi

Fidye Yazılımları 1989 yılında, çevrimdışı ortamda ortaya çıkan AIDS Truva Atı ve 2005 yılında çevrimiçi ortamda ilk ortaya çıkan GPCoder örnekleri ile korkulu rüyaların yolunu açmışlardır.  Bunlar, çevrimdışı ve çevrimiçi...
19 Nisan 2021

SOSYAL MEDYADA ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİ SORUNU

Dünya nüfusunun yarıdan fazlası internet kullanıcısı olmuştur. İnternetin gelişmesi ile birlikte sosyal medyanın da güçlenmesi sonucu tüm insanlara görünür olma fırsatını ortaya çıkarmıştır. Görünür olma ile birlikte dünyanın...
11 Nisan 2021

Kişisel Verileri Usulsüz Kullanma Cezası.

Kişisel verileri koruma gününü kutlayacağımız 7 Nisan günü haftasına tekabül eden bu yazımızda kişisel verilerin kullanımını ihlal edenlerin karşılaşacağı cezai müeyyideye değineceğiz. Sizlerin de karşılaşmış olabileceğiniz...
03 Nisan 2021

SİBER GÜVENLİĞE İYİ BAK!

Ülke insanın refahı,  güvenliği, kalkınmasını sağlamak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinden en etkin şekilde faydalanılabilmesi için, siber güvenlikle ilgili ulusal ve uluslararası tüm paydaşlar işbirliği içinde siber uzaydaki...
19 Mart 2021

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi

Cumhuriyet tarihinin ilk teknolojik sanayi hamlesi 1923 yılında, toplanan İzmir İktisat Kongresinde atılmıştır. Atölye tarzı üretimden teknolojik seri üretim yapan fabrikalara dönüşüm kararı alınarak rekabetçi dünyada yerini almak için...
12 Mart 2021

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak uluslararası ilk bakış açısı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 12. Maddesinde karşımıza çıkmaktadır. Bu madde ile kişilerin özel yaşamı, ailesi, konutu, haberleşme...
07 Mart 2021

Uzay Teknolojileri ve Hayatımıza Yansımalar -2

Geçen hafta uzay teknolojilerinin hayatımıza yansımalarına bir giriş yapmıştık. Perseverance (Azim) aracı, 18 Şubat 2021 günü, Mars'ın yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yaptı. Mars'da hayat işaretlerini araştırması ile...
27 Şubat 2021

VERİ İHLALLERİ

Veri dünyanın yeni ekonomik değeri olmuştur. Bir yerde, ekonomik bir değer ve kaynak var ise, bu kaynağa saldırıların ve ele geçirme faaliyetlerinin başlayacağı çok aşikardır. Bizde bu hafta, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun duyuruları...
13 Şubat 2021

2021 Siber saldırılarında öne çıkacaklar.

Morris solucanı ile başlayan siber saldırlar, artık heran herkesin karşılaşabileceği bir tehdide dönüştü. Dijital dünyanın insanları siber güvenlik kültürünün farkındalığını oluşturmaya başlamıştır. Bir şekilde kimlik avcılığı...
31 Ocak 2021

WhatsApp ve Açık Rıza

Dünya nüfusunun 5.2 milyarı cep telefonu kullanıcısı. 4.66 milyar insan internet kullanıcısı. 4.14 milyar insan sosyal medya kullanıcısı. Son 12 ayda 450 milyondan fazla insanın sosyal medyayı kullanmaya başladığını gösteren veriler var....
16 Ocak 2021
banner331
12
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yenilenen Logomuzu beğendiniz mi ?
Yenilenen Logomuzu beğendiniz mi ?
Namaz Vakti 20 Ekim 2021
İmsak 05:49
Güneş 07:14
Öğle 12:54
İkindi 15:53
Akşam 18:24
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@