AVUKAT HAVA ORHON: Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağımız 2023 yılında Cumhuriyet kazanımlarından olan ve 1924 yılında kurulan Ankara Barosu’nun artık bir kadın başkanla yönetilmesinin zamanının geldiğini de düşünüyorum.

1-      Öncelikle sizi tanımak istiyoruz.  Av. Hava Orhon kimdir? Avukat olmaya nasıl karar verdiniz?

Konya’nın Ereğli ilçesinde büyüdüm.Cumhuriyet Lisesi 1983 yılı mezunuyum ve aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Ortaokul yıllarımda bir öğretmenimin”senden çok iyi Avukat olur” şeklindeki yönlendirmesi ile Avukat olmaya karar verdiğimi söyleyebilirim.1999 yılından beri Ankara Barosu’nda serbest avukat olarak meslek yaşantımı sürdürüyorum. 2002 yılında Ankara Barosu Staj Kurulu’nda staj danışmanı olarak başladığım baro hayatım 2006- 2008 ve 2008 - 2010 yıllarında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterliği olarak devam etti. 10 yıl kadar ara verdikten sonra tekrar 2018-2021 yılları arasında baro yönetimine geri döndüm ve Saymanlık ve Genel Sekreterlik görevlerini yürüttüm. Aynı zamanda Kadın Hakları Merkezi, Gelincik Merkezi, Adli Yardım Merkezi koordinatör yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım.Yine Ankara Barosu Ayrımcılık, Şiddet, Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı politika belgesinin hazırlanmasında sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım.  Halen TBB Ankara Barosu delegesiyim. Aynı zamanda TBB SYDF yürütme kurulu üyesi olarak aktif görevlerim devam ediyor.

2-     Bir kadın başkan aday adayı olarak projelerinizden bahseder misiniz, nelerdir?

Mesleğimizin ne yazık ki pek çok sorunu var ve üst üste birikmeye devam ediyor. Bu sorunların pek çoğu da yasal düzenleme gerektiriyor. Biz bu konuların çözümü için gerçekçi projeler üretmeye çalıştık. Bunlardan bazıları;

-                     Baroların iktidar denetimine alınması için getirilen “çoklu baro” sisteminin Türkiye Barolar Birliği son genel kurulunda oybirliği ile kabul ettiği karar uyarınca yasadan çıkartılması,

-                     Stajyer avukatların adliye stajları süresince hâkim, savcı stajyerleri ile aynı mali haklara sahip olması için yasal zeminoluşturulması,

-                     Stajyer avukatların staj süreleri boyunca ulaşımlarında öğrenci indirimden faydalanmaları için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler yapılması,

-                     Adliyenin “ek” bina değil “tek bina” haline dönüştürülmesinin sağlanması,

-                     Duruşmaların zamanında alınmaması halinde gerekli şikâyetlerin yapılarak ısrarlı takibinin sağlanması,

-                     Avukat Hakları Merkezi’nin tüm ilçelerdeki baro temsilcilikleri aracılığıyla etkili hizmet vermesinin sağlanması,

-                     Adli yardım ve CMK ücretlerinin zamanında ödenmesi, ödenmediği takdirde faizi ile ödenmesinin sağlanması,

-                     CMK ücretlerinin artırılmasının sağlanması,

-                     İşçi avukatların haklarının yasal düzenleme ile belirlenmesi ve yeknesaklık sağlanması,

-                     Mobbing (Yıldırma) Kurulu kurularak stajyer ve bağlı çalışan avukat meslektaşlarımızın uğradıkları sıkıntılarla ilgili şikâyetlerinin çözümünün sağlanması,

-                     Ruhsat belgesini almış ancak büro açamayacak durumdaki meslektaşlarımızın e-ofis/sanal ofis sisteminden ücretsiz yararlanması,

-                     Hukuk fakülteleri sayısının çoğaldığı ve hiç bir standardının bulunmadığı olgusundan hareketle, açılacak fakültelere ilişkin kıstaslar getirilerek açılmalarının önlenmesi, açılmış olup da bu kıstaslara uygun olmayanların kapatılmasının önünün açılması,

-                     Özellikle mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımız için özel kredi projelerinin hazırlanması,

-                     Staj eğitiminin ihtiyaçlar ve uygulamaya yönelik olarak düzenlenmesi,

-                     Staj yapılması sırasında ofis bulamayan stajyerlere gönüllü avukat havuzu oluşturularak ofis imkânının sağlanması,

-                     Vergi yükünde adaletsizliğin giderilmesi/KDV indiriminin sağlanması,CMK ve adli yardım ücretlerinden kesilen vergi oranının düşürülmesi için gerekli çalışmaların yapılması,

-                     Aidat sorunlarının çözümünde kolaylık sağlama yöntemlerinin geliştirilmesi,

-                     Avukatın müvekkiliyle arasında noter onayına gerek olmaksızın vekâletname düzenleme yetkisinin tanınması,

-                     Asgari vekâlet ücretinin peşin ödenmesinin dava koşulu sayılması konusunda yasa değişikliği yapılması,

-                     Mirasçılık belgesi düzenleme gibi hasımsız işlemlerin avukatlarca yapılması,

-                     Sermayesi yasada düzenlenenden az ancak işçi sayısı fazla olan şirketlere de avukat bulundurma zorunluluğunun getirtilmesi  ve bu yolla, meslek hizmet alanının genişletilmesi,

-                     TAKPAS sisteminin avukatların erişimine açılması,

-                     SEGBİS odalarının çoğaltılması ve tüm adliyelerde açılmasının sağlanması,

-                     Gelincik Merkezinin tüm belediyelerde nöbet tutularak hizmet vermesinin sağlanması için gerekli görüşmelerin yapılması ve yaygınlaştırılması,

-                     14 Temmuz 2024 yılında 100. Yaşına basacak olan baromuzun kuruluşundan bugüne geçirdiği aşamaları içeren arşiv kayıtları da incelenerek yıllık hazırlanması,

-                     Ankara barosunun müstakil bir binaya kavuşturulması,

-                     Reklam yasağı yönetmeliğinin günümüz şartlarına göre güncellenmesi,

3-      Adliyelerin birleştirilmesi hususunda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda ne tür adımlar atacaksınız?

Adliyelerin birleştirilmesi biz avukatların en önemli ve acil olan sorunudur.Daha önceden Adalet Bakanlığı’nın Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan protokolü ile duyurusu yapılan tek adliye projesinin Yenimahalle’de eski MİT binasının bir kısmında inşaatının başlandığı duyumunu aldık. Bu konuda Adalet Bakanlığı ile sürekli görüşmeler yaparak bir an önce binanın bitirilmesi yönünde takip ve görüşmeler yapmaya devam edeceğiz. 

4-      Baro başkanı Kemal Koranel’in istifa sebebi olarak gösterdiği aidat borçları için avukatlara gönderilen tebligatların doğruluğu hususunda ne düşünüyorsunuz? 

Avukatlık Kanunu’nun 65, 81/2 maddeleri uyarınca avukat, Genel Kurulca belirlenen yıllık baro keseneğini ödemekle yükümlüdür. Aidatlar Baro’nun en önemli gelir kaynağıdır. Baronun ücretsiz servis hizmeti, ücretsiz otopark,fotokopi odalarında eleman istihdamı, staj eğitiminde çalışan baro personeli fazla çalışma ücretleri gibi pek çok görünmeyen bilinmeyen harcamalar aidat ve vekâlet pul gelirlerinden karşılanmaktadır. Bu nedenle aidat borçlarının ödenmesi gerekmektedir. Ancak Sayın Kemal KORANEL ‘in istifası sırasında aidat borç yazılarının kendisini bilgisi olmadan Yönetim Kurulu tarafından gönderildiği beyanı Baro Başkanı olarak “yönetememe” zafiyetini ortaya koymuştur. Bir yandan da istifasında bahsettiği İnsan Hakları Merkezi Divanı istifaları, Staj Kurulu, Gelincik Merkezi ve AVSA başkanlarının görevden alınmaları sırasında göstermediği hassasiyeti kendi adaylığı süresince oy deposu olarak düşündüğü, özellikle 0-5 yaş arası meslektaşlara aidat ödeme yazıları gönderilmesi üzerine farketmiş olmasını da samimi bulmadığımı belirtmek isterim. İstifası sonrasında adaylığını devam ettiriyor olması, bu izlenimin doğmasına yol açmıştır.

5-      Yükseköğretim Kurulu istatistiklerine göre Türkiye’de hukuk fakülteleri her yıl on bine yakın mezun veriyor. Hukuk fakültelerinin verdiği mezun sayıları ve Avukatlık Sınavı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Avukatlık sınavı zaten son yasa değişikliği ile getirilmiştir.  Yanılmıyorsam 2024 yılında ilk sınav yapılacak. Sınavın YÖK ya da Adalet Bakanlığı tarafından değil TBB tarafından hazırlanarak yapılması ve ayrıca her baronunda kendi sınavını yapması gerektiğini düşünüyorum.

6-      Avukatlara yapılan fiziksel veya psikolojik şiddet konusunda ki yaptırımların yeterliliği konusunda düşünceniz nedir? Baro tarafından mağdur konumunda bulunan avukata Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilir mi? Yine avukat tarafından açılan tazminat davalarına baro müdahil olabilir mi? Bunlarla ilgili yaptırımlarınız olacakmı?

Avukatlara yapılan fiziki veya psikolojik yaptırımlar kesinlikle yeterli değil. Bu konuda avukatlara daha fazla destek olmak amacıyla Ankara Barosu Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık, Şiddet Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Politika Belgesi’ni hazırladık ve uyguşlanmasına başlanacak. Bu uygulamanın hayata geçirilmesi ile bu konularda uğranılan şiddetle mücadelede avukatların kendilerini daha güvende hissedeceklerini ve meslek örgütlerinin yanlarında olduğunu göreceklerini düşünüyorum. Öte yandan tazminat davaları kişiye bağlı olarak devam eden davalar olduklarından Baro bunlara müdahil olamaz. Ancak meslektaşların ceza şikayetleri ve yargılamalarında elbette ki müdahil olması gerekir ve olacaktır.

7-      2002 yılından beri baronun çeşitli kurumlarında yer aldığınızı söylediniz. Bilindiği kadarı ile daha önce bir başkan adaylığınız söz konusu olmamıştı. DSA dan 13 farklı aday varken tam bu dönemde baro başkanlığı adaylığınızı açıklamanızın sebebi nedir? Adaylık açıklamanızı neden diğer adaylardan sonra yaptınız?

Aslında sorunuzun içinde cevabı. 2006 - 2010 yılları arasında Genel Sekreterlik görevi yaptıktan sonra yaklaşık 10 yıl ara verdiğim baro görevlerine 2018 yılında tekrar döndüğümde gittiğimden farklı bir baro ile karşılaştım. Kurumsallıktan, liyakatten uzaklaşılıp daha kişisel ve ben merkezli beklentilere evirildiğini gördüm. Geçmişte edindiğim tecrübeyi yeni gelecek baro yönetimlerine aktarmanın doğru olduğunu, ayrıca Cumhuriyetimizin 100. Yılınıkutlayacağımız 2023 yılında Cumhuriyet kazanımlarından olan ve 1924 yılında kurulan Ankara Barosu’nun artık bir kadın başkanla yönetilmesinin zamanının geldiğini de düşünüyorum. Baromuzun neredeyse %55 ten fazlası kadın meslektaşlardan oluşurken, temsilde eşitliğin sağlanamadığı ve kadın meslektaşlara görevlerin lütfedildiği bu anlayışın da değişmesi gerektiğini düşünüyorum.

8-      Avukatlar ödedikleri baro aidatlarının nereye kullandığını görmek istediklerini dile getirmektedirler. Başkanlığınız döneminde şeffaf bir yönetim sağlanması adına aidat ödemelerinin nereye kullanıldığı hususunda baro sitesinde bir yayınlama olacak mı?

Baronun şeffaf ve hesap verebilir olması gerekir. Başkanlığımız döneminde tüm harcamalar ve Yönetim Kurulu kararları baro web sayfamızda yayınlanacaktır. Ayrıca mal ve hizmet alımlarında açık ihale usulü uygulanacaktır.

9-      Baro yönetiminde yer almak isteyen meslektaşlarınızın 5 yıl kıdem şartını tamamlaması gerekmektedir. 0-5 yaş arası meslektaşlarınız için bu konuda ne tür adımlar atacaksınız?Genç baro kurulması hakkında ne düşünüyorsunuz?

0-5 yaş meslektaşların baro yönetiminde yer alması için maalesef yasa değişikliği gerekiyor. Bu konuda çalışma yapılacak elbette. Ancak bu sürecin gerçekleşmesi aşamasında da biz yönetim süremizde her yönetim kurulumuza seçime girmiş her guruptan bir genç meslektaşımızı belirlemek suretiyle KVKK kapsamındaki görüşmeler haricindeki görüşmelere katılımını sağlamayı düşünüyoruz.

10-   Ankara barosu avukatlarının sporlarla yakından ilgilendiği görülmektedir. Kendilerini desteklemek adına ne tür adımlar atacaksınız?

Baromuzda çok sayıda spor dalı ile ilgilenen meslektaşımız var. Baronun kaynaklarının meslektaşlarla paylaşılarak ve öncelikler belirlenerek harcanmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda baro kaynaklarımızın dağıtımında önceden spor kurullarımızın bütçesini belirleyerek bildirmesi ile belirlemeyi düşünüyoruz.

Bahadır :  Sevgili başkanım bu hoş sohbetiniz ilginiz alakanızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir. Çoğu kadın avukat için bir öncü ve hukuk uygulamak isteyen diğerleri için bir rol modelidir. Şimdiden seçimlerde başarılar dilerim.

Ekran Resmi 2022-04-16 17.11.17