Sağlık Ekonomisinin Genel Ekonomideki Payı Artıyor!

Sağlık Ekonomisinin Genel Ekonomideki Payı Artıyor!

Günümüzde sağlık ve sağlık hizmetleri ile ilgili konuların ekonomik, politik ve toplumsal boyutlarının bütün ülkelerde giderek önem kazandığı görülmektedir. Bu gelişmelere geniş bir açıdan bakıldığında ülkelerin kendi içsel dinamikleri kadar ülkelere özgü gibi görünen ama küresel düzeydeki ekonomik ve toplumsal ilişkilerin/etkileşimlerin yansımalarının da bulunduğu görülmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında sağlık harcamaları 165 milyar 234 milyon TL olarak gerçekleşerek, %17,5 oranında arttı ve 165 milyar 234 milyon TL'ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında %93,1 iken, 2018 yılında %93,8 oldu.

Sağlık harcamaları gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) %4,4'ünü oluşturdu


Toplam sağlık harcamasının GSYH'ye oranı, 2018 yılında %4,4 oldu. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise, %3,4 olarak gerçekleşti.


Sağlık harcamalarının %77,5'i genel devlet bütçesinden karşılandı


Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında %78 iken, 2018 yılında %77,5 olarak gerçekleşti.

Sağlık harcamalarının %17,3'ü hanehalkları tarafından karşılandı


Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcamaları, 2018 yılında %19,4 artarak 28 milyar 655 milyon TL oldu. Hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2018 yılında %17,3 olarak gerçekleşti.

Kişi başı sağlık harcaması 2 030 TL olarak gerçekleşti


Kişi başı sağlık harcaması, 2017 yılında 1 751 TL iken, 2018 yılında %15,9 artarak 2 030 TL'ye yükseldi. Kişi başı sağlık harcaması ABD Doları ($) bazında değerlendirildiğinde ise, 2017 yılında 480 $ iken, 2018 yılında 430 $ olarak hesaplandı.

Sağlık İletişimi Danışmanı

Serap Öcal

YORUM EKLE
YORUMLAR
Nazif Çalıkoğlu
Nazif Çalıkoğlu - 3 ay Önce

Sayın Serap Öcal hanım, Güzel ve bilgilendirici yazı için çok teşekkürler..Emeğinize sağlık... saygılar