Spor dürüstlüğü, “topluluğun spora olan güvenini artıran etik ve değerlerin tezahürleri” olarak tanımlanabilir. Sporcuların, antrenörlerin, yöneticilerin, yetkililerin ve paydaşların hem saha içinde hem de saha dışında olumlu davranışlarının yanı sıra adil ve dürüst spor performanslarını içerir.Sporun bütünlüğü, sporla uğraşanlar veya genel halk tarafından sorgulanabilir, sporun kuralları çiğnendiğinde, sporcular oyunun 'ruhunda' oynuyor olarak algılanmadığında, belirli bir sporun imajı tehlikeye girer.

Dürüstlük genellikle 'sporculuk' kavramıyla da bağlantılıdır. Sportmenliğin dört bileşeni olduğu ileri sürülmektedir; Eşitlik; adalet; iyi bir onur biçimi ve spor bağlamında kazanma isteği .Sporcuların başkalarına karşı belirli davranışları sergilemesini gerektirdiği için ahlaki bir kavram olarak da tanımlanmıştır. Bu nedenle, temel bileşenlerinden biri, kendi kendine sportmenlik dışı olmanın zor olması nedeniyle, birden fazla kişinin dahil olmasını gerektirmesidir .Sportmenlik dışı olmak, kabul edilemez bir avantaj elde etmek için spor kurallarını çiğnemek ve onursuzluk olarak algılanan davranışları sergilemeyi içerir.

sportmenlik, sadece bir sporcunun müsabaka sırasında kendisini nasıl yürüttüğü değil, aynı zamanda spora karşı tutumunu da içerir .Örneğin müsabakadan sonra tokalaşmamak, sporu eleştirmek, kötü kazanan veya kaybeden olmak ve müsabaka sırasında her şeyini vermemek , dolayısıyla sportmenlik dışı sayılabilecek davranışlara örnektirçünkü sportmenlik, adil oyun ve oyunun ruhunun kabul edilebilir sınırları içinde değerlendirilen bir şekilde davranışlarını yürütmekle ilgilidir

Kazanma isteği, rekabet ortamında her şeyini vermeyi gerektirir, ancak bu, bir sporcunun rekabet avantajı elde etmek için aşırı performans geliştirme önlemlerine gitmesine yol açabilir.

Kazanma arzusunun, başarılı olmanın karlılığından etkilendiğini ve bunun bir sporcunun sportmenlik dışı davranışlarda bulunmasına yol açabileceğini savunuyor. Sürekli olarak sözleşme ve sponsorluk teklif edilmesi için bir sporcunun kazanması gerekir, yoksa onların yerini alacak çok sayıda başka sporcu vardır . Bunun sporcular üzerinde yarattığı baskı, kazanmaya devam etmek için her şeyi yapmaya yönlendirebilir.

Sportmenliğin temel özelliklerinden biri adil oyundur.  Bu nedenle sporcular tarafından performans arttırıcı maddelerin kullanımı, adaletle ilgili etik kaygıları beraberinde getirir

Daha empatik olan sporcuların, bir oyunun sonunda rakibin elini sıkma ve kaybeden tarafa saygı duyma gibi sosyal geleneklere saygı duyma olasılıklarının daha yüksek olduğunu çünkü ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını buldular. Bu nedenle, daha empatik olmak, 'oyunun ruhunda' olarak algılanan spordaki performanslarla güçlü bir şekilde örtüşüyor gibi görünmektedir.

Sporun toplumdaki popülaritesi, sporcuların medyada, spor yöneticileri ve genel toplum tarafından örnek alınmasına neden olmakta ve bu nedenle davranışları sürekli olarak incelenmektedir. Spor skandalları, sporcuların kendilerine yüklenen beklentileri aşması sonucunda ortaya çıkar Spor medyasının artması ve sosyal medya aracılığıyla bilginin erişilebilirliğinin artmasıyla birlikte, sporseverler spor performansından daha fazla meşgul olmakta ve giderek daha fazla sporcunun saha dışı yaşamı hakkında bilgi aramaktadır. Sporcuların kişisel yaşamlarına artan müdahale ile tartışılabilir, skandalların ortaya çıkma potansiyeli de arttı.

ESEN KALIN SPORLA KALIN…