Stratejik bir güce sahip olabilmek için günümüzdeki başarı standartlarının güçlendirilmesi adına eğitim sistemimizin analizini uluslararası eğitim sistemlerini de ele alırsak, ezber bozan başarılı bir eğitim sistemi reform çalışması eşliğinde inşa edilen eğitiminin yanı sıra, kültürel kazanımları aşılayan, ahlaki değerleri koruyan, sosyal politikalara yön veren milli bir sivil toplum hizmet hareketini inşa edilmelidir.

Günümüzdeki mevcut eğitim sistemimizde beklenilen ve hedeflenen başarıların tam anlamı ile elde edilemediği görülmektedir. Bu olumsuz durumdan dolayı oluşan ve önlenmesi zor olan beyin göçünün arttığı bilinmektedir. Bu durum ülke ve ülke vatandaşımıza olumsuz olarak yansımaktadır.

Gelişmiş ülkelerdeki toplumun elde ettiği başarı, kanunlar ve yasaların düzgün olarak uygulandığı ve hoşgörü içerisinde yaşanılmasının asıl nedeni o ülkelerdeki düzenli, programlı, sosyal hayat alanında da aktiviteler ve çalışmalar ile genç nesle sunulan eğitim sistemleri olduğu görülmektedir. Ülkemizde son zamanlarda eğitime desteklerin ve reform çalışmaların arttığı görülmektedir. Bu reform çalışmalarının düzenli bir şekilde gerçekleşmesi bir ülkenin ufkunu aydınlatacak genç neslin gücünü artıracaktır.

Bunun içinde sorunlara düzenli ve dikkatli bir şekilde eğilmek gerekmektedir. Öğretmen ile öğrenci arasındaki disiplin saygı ve sevgi değerleri güçlendirilmelidir. Bir ülkenin yeraltı kaynakları ne kadar değerli ise o ülkenin yer üstü kaynakları en az yeraltı kaynaklarının iki kat daha fazla değerlidir. Çünkü yeraltı kaynaklarını yabancı unsurlar olmadan ham halden kurtarıp işleyerek kıymetlenmesini sağlayacak tek birey yer üstü kaynakları yani o ülkedeki dinamik ve çevik genç nüfusudur.

Bu genç nüfus ülkenin yarınları, adaletin ve demokrasinin teminatıdır. Binlerce savaşı kaybeden bir ülke genç nüfusa hâkim olduğu sürece içerisinde bulunduğu savaşları mutlaka kazanır, fakat binlerce savaşı kazanan bir ülke genç nüfusunu doğru, bilinçli ve bilgili bir şekilde yetiştiremediği zaman içerisinde bulunduğu savaşı geçmişte kazanmasına rağmen sonunda mutlaka kaybeder. Ülkeleri geleceklerinde aydınlatan genç nesildir, genç nesli aydınlatması sağlaması gereken devlettir.

Yenilenen eğitim sistemimizde eğitim bilgisinin yanı sıra gençlerin sosyal hayatta da başarılı olmalarını sağlayacak, kanunları ve yasaları tanıyacak ve bunların eşliğinde yaşamaya gayret edecek eğitici ve öğretici çalışmaların olması gerekmektedir. Bugün gelişmiş ülkelerde halk; polis, asker, doktor, avukat, sanatçı, sporcu vb. önemli meslek dallarının gündeminden haberdardır. Çünkü eğitim sistemlerinde bu ve benzeri alanlara eğitimin yanı sıra sosyal çalışmalar ile araştırma ve merak duygusu oluşturulmaktadır.

Toplum araştırma ve merak duygusu ve düzenli eğitim sistemi ile bu çalışmalara ilgi duymakta ve düzenli bir şekilde sosyal alanda da bilgilenmeleri sağlanmaktadır. Merak duygusu diğer milletlere göre daha fazla olan ülkemizde yabancı sivil toplum mühendislerinin yazılı veya görsel yayınlar ve sosyal çalışmalar ile ülke vatandaşlarımızı olumsuz yöne çekmelerinin engellenmesi sağlanmalıdır.