Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, 2024 yılında gerçekleştirilecek 600 bin baş besilik sığır ithalatına dair talimatları ve teknik kriterleri yayınladı. İthalat sürecini Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği üstlenecek. Belirlenen kriterlere göre planlanan ithalat, üç dönem halinde gerçekleşecek.

Besi hayvanı ahırı kapasitesi 200 başın altındaki işletmelere 150 bin baş besilik ithalat izni verilecek. Bu kapsamda, 200 baş altı kapasiteli işletmelere yıl içinde en fazla 40 baş besilik sığır ithal izni verilecek. Başvurular, 200 hayvan kapasiteli işletmeler tarafından Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği'ne yapılacak, değerlendirme Et ve Süt Kurumu tarafından gerçekleştirilecek.

İthal edilecek besilik sığırların satış fiyatları Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenecek. İthal edilen hayvanlarda görülen hastalık, mecburi kesim veya ölüm durumlarında sorumluluk yetiştiriciye ait olacak ve tazminat ödemesi yapılmayacak.

Canlı hayvan ithalatına başvuran işletmelerden talep edilen evraklar ESK'nın resmi sitesinde yayınlanacak ve izin verilen işletmeler Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak. İthalat sürecinde Et ve Süt Kurumu ile Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen belgelerin süresi içinde teslim edilmemesi ya da uygun bulunmaması durumunda besilik sığır izinleri geçersiz sayılacak.

Türkiye'nin canlı hayvan ithalatı yaptığı 28 izinli ülke bulunmaktadır. Bu adımlar, Türkiye'nin hayvancılık sektörünü destekleme ve et üretimini artırma hedefleri doğrultusunda atılmış önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir.