Türki̇ye’ de Zorunlu Göç Yaşanan Ülkeleri̇n Ankara’daki̇ Di̇plomati̇k Mi̇syon Temsi̇lci̇li̇kleri̇ İle Etki̇li̇ İleti̇şi̇m Nasıl Güçlendi̇ri̇lmeli̇di̇r?

Günümüzde zorunlu göç yaşanan ülkelerin misyon temsilciliklerine koordinasyon görevini başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için alanında uzman stratejistler danışman olarak görevlendirilmelidir. Bu danışmanlar;

  • Türk devlet sistemini bilen
  • Kamu yönetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının işleyiş ve yönetmelik esaslarını bilen
  • Diplomasi sanatına sahip olan
  • Güvenlik bilimlerine sahip olan
  • Dış politika alanında bilgili olan
  • Sosyoloji ve psikoloji alanında başarılı olan
  • Halkla ilişkiler alanında başarılı olan
  • Analitik düşünceler ile sorunlara yönelik çözüm üreten
  • iç karışıklık sonrasında meydana gelen kaos sürecine yönelik gerçekleşen zorunlu göçün önlenmesi içini ilgili ülkenin;

ü  Devlet sistemini bilen

ü  Toplumsal bakış açısı ve kültür altyapılarını tanıyan

ü  Her iki ülke arasındaki tarihsel ve kültürel bağları bilen

ü  Sorunların çözümü için analiz yeteneği sahip olan

ü  Gerçekleşecek politikalarda zaman ve masraf kaybını önleyecek analitik zekaya sahip olan güvenilir, bilgi ve deneyim sahibi kişilerden seçilmelidir.

kişiler arasından seçilmelidir. Strateji geliştirme ve problem çözme aşamasında başarılı danışmanlar aracılığı ile ilgili büyükelçilik ile Türk kamu kurum ve kuruluşları arasında zorunlu göç ve sonrası tezahür eden süreçler daha hızlı ve daha doğru zeminde çözüme ulaşacaktır.

Bu danışmanlar ilgili ülkenin Ankara büyükelçisine danışmanlık/müşavirlik yapıp, ilgili ülke ile koordinasyon içerisinde ülkemizin gerçekleştireceği çalışmalara katkı sunacaklardır. Özlük hakları, araç ve ödenekleri Dışişleri Bakanlığımız tarafından karşılanan bu danışmanlar hem kendi ülkesini bilen hem de zorunlu göç evresindeki süreci yaşayan ülkeyi tanıdığı için önce zaman sonra masraf kaybı önlenerek çalışmalar başarılı bir şekilde kazanıma dönüştürülecektir.

Daha da önemlisi ortaya konan başarı ülkemizde zorunlu göç sonrası sorunlar kontrol altına alınırken göçü yaşayan ülkeye ve vatandaşlarına yönelik sunulacak sosyal uyum, sağlık, korunma, barınma, mültecilik, sığınmacılık, eğitim vb. işlemler kanun esasları içerisinde doğru ve disiplin içerisinde yerine getirilecektir. Zorunlu göç sürecinde çalışmalar vesilesi ile Dışişleri Bakanlığımızın teamülleri doğrultusunda ilgili ülkenin diplomatik misyon temsilciliğine yapılacak maddi yardımlar direkten değil, dolaylı olarak sunulup görevlendirilen danışman tarafından sürecin takibi ve ilgili yardımın hedef politikaya ulaşma süreci gözlemlenecektir.

‘’Taktik olmadan strateji, zafere giden en yavaş yoldur. Strateji olmadan taktik, yenilgi öncesi yapılan gürültüdür.” diyen Sun Tzu sorunların çözüme ulaşmasında taktik ve strateji uyumuna dikkat çekmektedir. Bu hususta adım atıldığı sürece her sorun ya çözülür ya da sorun olma olasılığı azaltılarak gücü kırılıp etkisiz hale getirilir. Bunun için mutlaka stratejik zekâ sahiplerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Özellikle dış politika açısından önem teşkil eden konularda başarılı sürece ulaşmakta zorluk yaşadığımız alanlarda ilgili ülkelerin diplomatik temsilciliklerine Tük kamu kurum ve kuruluşları ile etkili iletişim içerisinde başarılı sonuca ulaşmak adına özel danışman/müşavirler ile yol almalıyız. Ülkemiz açısından zorunlu halleri gerektiren konularda kimsenin kişisel inisiyatifine yer vermeden devlet ahlakı ve kamusal disiplin içerisinde ilerlemeye özen göstermeliyiz. Afganistan Ankara Büyükelçiliği bu alanda önem teşkil eden yabancı kurumların başında gelmektedir.

Jeo-stratejik konumda olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınır güvenliği, kamu düzeni, demografik yapısının korunması, insani yardım vb. konularında hassas bir çalışma içerisinde diğer dünya devletlerine emsal teşkil edecek bir performans sergilemektedir. Bu alanda yürüttüğü gayretleri daha ileri seviyede bir başarı noktasına taşımak adına gerekli bütün tedbir ve teori uygulamalarını hayata geçirmelidir.Zorunlu göç, sığınmacı, mülteci ve bilinmeyen yönler ile ülkemize giren yabancıların kontrolü açısından etkin bir işbirliği içerisinde çalışıldığında zaman ve masraf kaybetmeden kısa süre içerisinde başarılı sonuçlar elde edilecektir.