Covid19ile dünya genelinde gıda, tarım ve hayvancılık alanında bozulan ithalat, ihracat ve tedarik sistemi Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş yüzünden hayli zor bir süreç içerisine girdi.

2019 yılı Covid-19 ile geçti, 2021 kuraklık ile geçti. 2022 de malesef savaş atmosferi ile seyir alıyor. Devletimizin gıda, tarım ve hayvancılık alanında yerli üretimi büyük ölçüde önem vermesi gerekiyor.

Üretimin artırılması, ürün stoklarının gelecek zamanda yeterli bir şekilde devlet güvencesinde korunması önem arz ediyor.

Tahıldan hububata, kuru gıdadan sebze ve meyve varıncaya kadar yeni bir üretim strateji ile önem teşkil eden kalemler belirlenerek üretimin artırılması gerekiyor. Bu hususta çiftçinin desteklenmesi ve üretim aşamasında gözetimli bir şekilde ürünlerin tedariki sağlanmalıdır.

En önemlisi hayvancılık politikalarında büyük ölçüde kazanımlar elde edecek stratejiler ile yerli üretime önem vermek gerekiyor.

Gıda, tarım ve hayvancılık politikalarında zorunlu göç nedeniyle Afganistan’dan gelen Afgan vatandaşlarından istifade edilmelidir. Afganlar  gıda, tarım ve hayvancılık alanında büyük başarılara sahiptir.

Türkiye ülkesindeki Afganlara balık ikram etmek yerine balık tutmayı öğretmelidir.Bu da onların uzman olduğu gıda, tarım ve hayvancılık alanında iş imkanının sunulması ile kazanıma dönüşmüş olacaktır.

Özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinde tarım ve hayvancılığa elverişli olup yerleşik hayata uygun olan yeni mezralar oluşturup üretim ve istihdam politikaları hayata geçirilmelidir.

Bu derece önem teşkil eden stratejik adımlar ile ülkemizin gıda, tarım ve hayvancılık alanında bütün ihtiyaçları yerli ve milli üretim ile sağlanırken ülkesinde geçici misafir ettiği Afganlara yönelik istihdam politikası ile bu kazanımlar daha yüksek seviyede olacaktır.