Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı 3. çeyrek iş gücü istatistiklerini paylaştı, verilere göre:

İşsizlik Oranında Azalış:
15 yaş ve üzerindeki nüfusta işsiz sayısı, bir önceki çeyreğe göre 161 bin kişi azalarak 3 milyon 218 bin kişi oldu. Bu durum, işsizlik oranında 0,5 puanlık bir azalışı beraberinde getirerek %9,2'ye düşüş gösterdi. Cinsiyet bazında incelendiğinde, işsizlik oranı erkeklerde %7,5, kadınlarda ise %12,5 olarak belirlendi.

İstihdam ve Sektörel Değişim:
İstihdam edilenlerin sayısı 31 milyon 724 bin kişiye yükselerek bir önceki çeyreğe göre 124 bin kişi arttı. İstihdam oranı ise değişmeyerek %48,4 seviyesinde kaldı. İstihdam edilenlerin sektörlere göre dağılımında, hizmet sektöründe önemli bir artış yaşandı ve istihdam edilenlerin %58'i bu sektörde yer aldı.

Genç İşsizlikte Azalış:
15-24 yaş arasındaki genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,7 puanlık azalışla %17,1'e düştü. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı erkeklerde %14,2, kadınlarda ise %22,4 olarak tahmin edildi.

İş Gücüne Katılma Oranında Hafif Düşüş:
İş gücü 34 milyon 942 bin kişiye düşerek bir önceki çeyreğe göre 37 bin kişi azaldı. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık bir azalışla %53,4 olarak gerçekleşti. Cinsiyet bazında incelendiğinde, iş gücüne katılma oranı erkeklerde %71,2, kadınlarda ise %35,9 olarak belirlendi.

İstihdam Süresinde Hafif Azalış:
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki çeyreğe göre 0,2 saat azalarak 44 saat olarak gerçekleşti.

Meteorolojiden 27 Kasım Pazartesi Kar Tatili Uyarısı Meteorolojiden 27 Kasım Pazartesi Kar Tatili Uyarısı

Atıl İş Gücü Oranında Düşüş:
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalışla %22,5'e düştü. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,9 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin edildi.

Bu veriler, Türkiye'deki iş gücü piyasasındaki önemli değişimleri yansıtarak, ekonomik durumun izlenmesine yönelik önemli bilgiler sağlıyor.