01.08.2021, 17:12

Ülkemizdeki Suriyeliler ve Diğer Düzensiz Göçmenlerle İlgili Sorulanlar

            Geçtiğimiz hafta içinde, kamuoyunda çok konuşulan ve gündemi bil hayli işgal eden konu ülkemizdeki Suriyeliler ve düzensiz göçmen meselesi oldu.

            Aslında bu konu uzun zamandır ülkemiz için rahatsızlık veren bir konu olmasına rağmen muhalefet dışında çok dillendirilmemektedir. Fakat son günlerde bir de Afgan mültecilerin de konuşulmaya başlanmasıyla birlikte, yeniden gündemin en başındaki konulardan biri haline geldi.

             Ülkemizdeki Suriyeliler ve Afgan mülteciler konusu sıklıkla konuşulmaya başlandı. Bu konuşmaların genelinde sorulan son derece önemli sorular var. Hükümetimiz tarafından biran önce cevaplandırılması ve bir devlet politikası geliştirilmesi gereken bu soruları şu şekilde sıralayabiliriz:

1-Türkiye’de ne kadar Suriyeli var?

2 Suriyelilere ne kadar harcandı?

3-Suriyeliler kalacak mı, gidecek mi?

4-Suriyeliler uyum sağladı mı?

5-Suriyeliler geçimini nasıl sağlıyor?

6- Suriye’ye dönüş şartları oluştu mu?

7- Suriyelilerin dönüşü nasıl sağlanır?

8- Suriye’de planlanan oyun ne?

9- Afgan göç dalgası sorunu nasıl çözülür?

10-Türkiye Afgan göçünü kaldırabilir mi?

11-Afganlar yeni Suriyeliler mi?

12-Afgan göçünün riskleri neler?

13-Afganlar güvenlik sorunu teşkil eder mi?

14- Afgan göçünün arka planı ne?

12- Afgan-Suriyeliler geri gönderilebilir mi?

15- Suriyeli-Afgan ucuz iş gücü demek mi?

16-Eve dönüşün hukuki süreci ne?

17-Yabancılara vatandaşlık şartı ne?

18-Sınırlar kapatılmalı mı?

Burada sıraladığımız konular hakikaten son derece önemlidir. Çünkü günümüzde başta siyasi çalkantılar sebebiyle zorla yerinden edilenlerin oluşturduğu göç dalgaları, çatışma bölgelerinde bulunan ülkelerin karşı karşıya kaldığı bir sorundur.

Dünyadaki göçmen sayısı 2019 itibarıyla 272 milyonu geçerek, dünya nüfusunun yüzde 3,5’ine ulaşmıştır. Ekonomik nedenlerin dışında, çatışma, gerilim, şiddet, savaş ve doğal afetlerden dolayı göç ederek, ülkesini terk edenlerin sayısı 41,3 milyondur.

Uluslararası göç istatistikleri, nüfus hareketliliğinin niteliksel ola­rak farklılaştığını ve hacimsel olarak çok daha büyük miktarlara ulaştığını gös­termektedir.  Son dönemlerde hazırlanan tüm raporlarda, göçün ölçeğini ve hızını tahmin etmenin çok daha fazla zorlaştığına dikkat çekilmektedir.

 Bu raporlara göre yaklaşık 82,4 milyon insan zorla yerinden edilmiştir. 2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ciddi zorunlu göç dalgasının sebebi ise hemen yanı başımızdaki Suriye’den kaynaklanmaktadır.

911 kilometre uzunluğundaki Suriye sınır hattımızın doğal bir sonucu olarak terör ve zulümden kaçan 3 mil­yon 653 bini bulan Suriyeli kardeşimiz ise Türkiye’ye sığınmış durumdadır. Ülkemiz, asırlar boyunca başı dara düşen ya da zulme uğrayan pek çok topluluğa güvenli bir liman, şefkatli bir yuva olmuştur.

Bugün de bu tarihi sorumluluğumuzu milyonlarca kardeşimizi ülkemizde güvenli şekilde barındırarak yerine getiriyoruz. Göç dalgasının başlangıcından bu yana, etkin göç yönetimi ile sığınmacılara yönelik; güvenlik, sağlık, barınma, gıda ve eğitim gibi temel hizmetleri ülkemiz tarafından en etkin şekilde sunulmaktadır.

Ancak zaman içerisinde sayının artması ve sorumluluğun tek başına ülkemize yüklenmesi de bir takım sorunların görünür hale gelmesine ve kamuoyunda yüksek sesle dile getirilmesine neden olmuştur. Bu durum özellikle Suriyeli sığınmacıların yoğun olduğu illerimizde daha açık bir şekilde görülebilmektedir.

Ülkemizde bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler en fazla İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul’u; Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Konya ve Kilis takip etmektedir. Bu illerin hepsinde göçün olumlu veya olumsuz etkilerini çok açık bir şekilde görülmektedir.

Geçici barınma merkezleri dışında kalan Suriyeliler, geçici barınma merkez­lerinde kalanlardan çok daha yüksektir. Bu kontrolsüzlüğün ileride birçok açıdan so­runlara yol açabileceği düşünülmektedir. Geçici barınma merkezleri dışında kalan Suriyeliler 3 milyon 552 bin kişiyken, geçici barınma merkezlerinde sadece 60 bin 317 kişi kalmaktadır.

Bütün bu veriler doğrultusunda halkımızın Suriyeli sığınmacılardan rahatsız olmasının sebepleri üzerinde durulmalıdır. Zira Suriyeli sığınmacıların halkımızdaki yarattığı tedirginliğin başında eko­nomik faktörler gelmektedir.

Türk halkının %70,7’si Türk ekonomisinin sığın­macılar nedeniyle zarar gördüğü düşüncesindedir. Buna ek olarak Türkiye’deki yoksullar varken, Suriyelilere yardım edilmesi büyük oranda onaylanmamaktadır. Bu nedenle hükümetimiz de yoğun bir şekilde eleştirilmektedir. Bu eleştirilere kaynaklık eden sebepler yapılan anket ve bilimsel araştırmalara da yansımaktadır.

Gerek Suriyeli sığınmacıların yerleştirildiği illerdeki yerleşik halk arasında gerekse bu illerde yaşamakta olan Suriyeli sığınmacılar arasında yapılan çalışmalarda bu memnuniyetsizliklere rastlanmaktadır.

 Bu araştırmaların büyük bir kısmı İstanbul ve Gaziantep merkez alınarak yapılmaktadır. Gaziantep’te yaşayan sığınmacılar arasında yapılan bir araştırma sonucuna göre; Suriyelilerin Türkiye ekonomisine katkı sağlamayacağı bilakis üretim şekli ve işçi ücretlerini olumsuz etkileyeceği ifade edilmiştir.

 Suriyeli göçmenlerin emek piya­sasındaki ücretlerinin yerli emek ücretlerinden düşük olması sınır bölgelerinde mevsimlik işçi çalıştıran işverenler için sorun oluşturmamaktadır.

İşverenlerin bir kısmı ise ülke vatandaşlarını çalıştırma hususunda eğilim sergilemektedir. Bu konuda dikkat çeken nokta Suriye’den göç eden kimselerin gelir elde etme zorun­lulukları iş seçme imkânlarını azaltmaktadır.

 Bu nedenle, Suriyelilerin Türkiye’de düşük ücret ve sigortasız çalıştırıldıkları bilinmektedir. Kayıt dışı sektörlerde ça­lışan on mülteci 6-7 Türk işçisinin istihdam olanağını elinden almaktadır. Kadın­lar ve eğitim düzeyi düşük olan kimseler bu süreçten daha fazla etkilenmektedir.

 Türkiye’de kayıt dışılığın en yüksek olduğu tarım, tekstil gibi sektörlerde çalıştırı­lan Suriyeliler Türk vatandaşlarının işlerini kaybetmelerine, ayrıca bu sektörlerde kayıt dişiliğin sıradan bir durum olmasına yol açmaktadır.

Dolayısıyla ülkemi­ze göçle beraber gelen sığınmacıların işgücü piyasasının yapısını değiştirdikleri söylenebilmektedir. Bunun dışında kültürel farklıklılar ve alışkanlıkların farklığından kaynaklı birçok uyum sorununun yaşandığı görülmektedir. Bütün bu nedenlerle yukarıda sıraladığımız sorular sıklıkla duyulur hale gelmektedir.

Bir zorunluluk sonucu ülkemize kabul edilen bu sığınmacıların artık kendi ülkelerinde yerleştirilmeleri ve ülkemize daha fazla sığınmacı gelmesinin önüne geçilmesi yönünde genel bir kabul görülmektedir.

Sonuç olarak; İktisadi, askeri ve diplomatik açılardan önem kazanan göç konusunda, daha kap­samlı bir politika oluşturmak kaçınılmaz olmuştur. Planlı, denetimli, sürdürülebilir göç politikalarının oluşturulması, yürütülmesi ve geliştirilmesinde, özellikle uluslararası işbirlikleri, uzun vadeli programlar, işlevsel yönetim mekanizmaları, sivil toplum kuruluşları ile eşgü­dümlü çalışma öne çıkmaktadır.

Gelinen süreçte; adil yük ve sorumluluk paylaşımı ilkesi gereğince, coğrafi yakınlık hiçbir ülkeyi böylesine bir trajedinin doğrudan tek sorumlusu ya da yüklenicisi haline getiremez.

Bu nedenle; artık uluslararası bir sorun haline gelen Suriyeli sığınmacılar ve diğer düzensiz göçmenlerle ilgili olarak,  devletlere, uluslararası örgütlere, sivil toplum kuruluşlarına ve yerel aktörlere önemli rol ve sorumluluk düşmektedir. AB başta olmak üzere tüm uluslararası topluma büyük bir görev düşmektedir.

 Artık, göçlerin birincil sebebi olan siyasi kırılganlıkların giderilerek, insanların can ve mal güvenliği endişesiyle başka ülkelere göç etmesini önleyecek politikalar geliştirilmelidir.

Açlık ve işsizliği önleyici daha çok paylaşımcı olunan projelerle göçün en çok olduğu ülkelerde yatırımların yapılmalıdır. İnsanı ön plana alan bu yöndeki projeleri ve katkıları daha da çoğaltabiliriz. Ancak bütün bu yöndeki düşünülen ve uygulanan her ne olursa olsun etkin ve verimli şekilde tasarlanıp kullanıldığında amacına ulaşabilir.

Ülkemiz genelinde ise tüm bu tartışmalara son verecek akılcı çözümlerin uluslararası tolumun da desteği alınarak biran önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Uzun yıllardır misafir ettiğimiz Suriyeli sığınmacıları ve diğer düzensiz göçmenlerin kendi yurtlarında, kendi topaklarında iskân edilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

 İskân sonrasında bulundukları bölgelerdeki siyasi istikrarın sağlanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için uluslar arası toplumla etkin bir işbirliği içine girilmelidir.

Yorumlar (0)
banner331
23
açık
Günün Anketi Tümü
Yenilenen Logomuzu beğendiniz mi ?
Yenilenen Logomuzu beğendiniz mi ?
Namaz Vakti 27 Eylül 2021
İmsak 05:25
Güneş 06:49
Öğle 13:00
İkindi 16:21
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@