Vergisiz cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları ve değerlendirme süreci

Teknolojik cihaz desteği

Teknolojik cihaz desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin sağlaması gereken şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olmak
Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak
Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazı ile mobil telefon cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500,00 Türk lirasından az olması
Satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması
Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması
Satın alınan teknolojik cihaz için bildirilen IBAN numarasının satın alan öğrenciye ait olması
Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması
Elektronik ortamda düzenlenen faturanın ilgili bölümlerine satın alınan cihazın Bakanlık tarafından talep edilen bilgilerinin yazılmış olması
Elektronik ortamda düzenlenen faturada desteğe konu teknolojik cihaz dışında ürün olmaması
Bu şartlardan herhangi birini karşılamayan öğrenciler, teknolojik cihaz desteğinden yararlanamazlar.

Teknolojik cihaz desteğine başvuru ve değerlendirme süreci

Teknolojik cihaz desteğine başvuru, Bakanlık bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Başvuruda, aşağıdaki bilgiler girilmelidir:

Kimlik bilgileri
Fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının
Kendi adına kayıtlı telefon numarasının
IBAN numarasının
Mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının
Bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin
Başvurular, Bakanlık tarafından sistem üzerinden değerlendirilir. Başvurunun eksik veya hatalı olması halinde, başvuru sahibi bilgilendirilir. Başvurunun eksiksiz ve doğru olması halinde, başvuru kabul edilir ve değerlendirme süreci başlatılır.

Değerlendirme süreci, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 15 iş günü içinde tamamlanır. Başvurunun kabul edilmesi halinde, destek tutarı, öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasına aktarılır.

Teknolojik cihaz desteği kapsamında edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılır.

İnternet desteği

İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin sağlaması gereken şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olmak
Başvuru tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak
Daha önce bu destekten yararlanmamış olmak
İnternet desteğinden faydalanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması
Bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında başvuruda bulunulması
Bu şartlardan herhangi birini karşılamayan öğrenciler, internet desteğinden yararlanamazlar.

İnternet desteğine başvuru ve değerlendirme süreci

İnternet desteğine başvuru, Bakanlık bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Başvuruda, aşağıdaki bilgiler girilmelidir:

Kimlik bilgileri
Kendi adına kayıtlı telefon numarasının
Başvurular, Bakanlık tarafından sistem üzerinden değerlendirilir. Başvurunun eksik veya hatalı olması halinde, başvuru sahibi bilgilendirilir. Başvurunun eksiksiz ve doğru olması halinde, başvuru kabul edilir ve değerlendirme süreci başlatılır.

Değerlendirme süreci, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 15 iş günü içinde tamamlanır. Başvurunun kabul edilmesi halinde, internet desteği, öğrencinin bildirmiş olduğu telefon hattına tanımlanır.

İnternet desteği, öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere on iki ay boyunca kesintisiz sağlanır.


Vergisiz cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencilere sağlanan bir destektir. Destek, öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine daha etkin bir şekilde katılmalarına katkıda bulunmak amacıyla verilmektedir.

Taksim’de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı Taksim’de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Desteğin kapsamı, teknolojik cihaz desteği ve internet desteği olmak üzere iki ana başlıkta incelenebilir.

Teknolojik cihaz desteği, öğrencilerin cep telefonu veya bilgisayar satın almaları için verilmektedir.