Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen’in yürütücüsü olduğu proje önerisi, TÜBİTAK’ın KUTUP 1001-2022 Yılı Çağrısı çerçevesinde desteklenen 10 projeden biri oldu.

Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen’in yürütücüsü olduğu proje önerisi, TÜBİTAK’ın KUTUP 1001-2022 Yılı Çağrısı çerçevesinde desteklenen 10 projeden biri oldu.

Kayserispor’da Kemen ve Attamah yine oynayamayacak Kayserispor’da Kemen ve Attamah yine oynayamayacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen’in yürütücüsü olduğu, Dr. Öğr. Üyesi Olexiy Yanchukov ve doktora öğrencisi Nasassia Uludüz ile birlikte sundukları “Batı Antarktik Yarımadası ve Barents Denizi Bölgelerinde Cetacean ve Pinniped Deniz Memelileri Gözlemleri: Fotoğrafla Tanımlama, Karşılaşma Oranı ve Bolluk” isimli proje önerisi, TÜBİTAK’ın KUTUP 1001-2022 yılı çağrısı çerçevesinde destek almaya hak kazanan 10 projeden biri oldu.

Kuzey Kutbu’nda 3 Haftalık Gözlem

Proje hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Mustafa Sözen, çalışma için 3 haftalığına Kuzey Kutbu’na gidileceğini ve bu süre boyunca gemiden gözlemlerde bulunarak balina, yunus, fok, mors gibi canlıları belirli bir rotada fotoğraflayıp kaydedeceklerini ifade etti. Sözen, söz konusu rota üzerinde hangi türden ne kadar canlının nerede görüldüğünün kayıt altına alınacağını belirten Sözen, böylelikle fotoğraflanan bireyin takibini yapmanın mümkün olabildiğini açıkladı. Sözen, “Burada bakacağımız ilk şey fotoğrafını çektiğimiz bireylerin daha önce fotoğrafının çekilip çekilmediği, eğer çekildiyse dünyanın neresinde ve ne zaman görüntülendiği olacak. Bu şekilde hayvanın nerelere göç ettiğini öğrenmiş bulunacağız. Eğer çektiğiniz birey daha önce fotoğraflanmamışsa kataloğa yeni birey olarak onu siz yerleştiriyorsunuz ve başlangıç verisi size ait oluyor” dedi.

Prof. Dr. Sözen çalışmanın periyodik olarak tekrarlanması ile Kuzey-Güney Kutbu’ndan toplanacak veriler üzerinden zaman içerisinde küresel ısınmaya bağlı olarak türlerin bulunduğu yerlerde bir kayma olup olmadığını, türlerin sayılarındaki değişimi, yıllar içinde türlerin bölgeleri kullanma alışkanlıklarındaki dönüşümü yorumlamaya çalışacaklarını söyledi.