Ülkemizde hızla artan savunma sanayi ve havacılık sektöründe büyük gelişmeler ile milli kazanımlar elde ettiğimiz günümüzdegeleceğe yönelik güçlü bir vizyon ile ilerliyoruz.

Bu güzide çalışmalarınyani sıra kazanımları artırmak ve daha güçlü bir seviyeye ulaşmak için savunma ve havacılık mesleki ve teknik liselerde daimi ders niteliğinde uygulamalıdır. Ayrıca savunma ve havacılık konulu mesleki ve teknik liselerde bölümler açılmalıdır.

Genç nesle teknik bilgiler lise eğitimi evresinde verilip bilinç altı mühendislik konularına hazır hale getirildikten sonra alınan lisans eğitimi ile birlikte teori ve pratik bütünlük kazanmış olacaktır.

Hem teknik konularda başarı sağlanacak hem de teori gelişimi teknik konular içerisinde bütünlük içerisinde olacaktır. Bu derece önemli bir adım ile mühendislik alanında Ar-Ge kişisel olarak gelişim için vaz geçilmez bir ilgi alanı olacaktır.

Bugün Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Nurettin Özdebir öncülüğünde kurulan ASO Teknik Koleji ve TAİ genel müdürü sayın Prof. Dr. Temel Kotil’in destekleri ile TUSAȘ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu alanda örnek gösterilecek okullardır.

Bugün ülkemizin kalkınması için büyük adımlar atmalıyız. TOBB ve bağlı olansanayi ve ticaret odaları teknoloji, endüstri, makina, teknik ve bilişim alanında ilerlemek için endüstri meslek liseleri, teknik, teknolojik ve bilişim ağırlıklı liselerin aktif edilmesi için geleceğe yatırım odaklı adım atmalıdır. Bu hususta Sanayi ve TeknolojiBakanlığı, MilliEğitim Bakanlığı,Savunma Sanayi Başkanlığı, TOBB, TUSAȘ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK vb. Kuruluşlar arasında güçlü bir vizyon planlamasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Eğitim müfredat ve içerik açısından ASO Başkanı Sayın Nurettin Özdebir ve TAİ genel müdürü sayın Prof. Dr. Temel Kotil beyin bilgi, birikim ve deneyimleri ülkemizin kazanımlarını artırmak üzere uygulama aşamasında ele alınmalıdır. Ayrıca Savunma Teknoloji, Mühendislik ve Ticaret A. Ș.(STM) bu alanda yürütülecek çalışmalara danışmanlık hizmeti vermelidir.

Endüstri meslek liseleri, mesleki ve teknik liseler güçlü bir vizyon ve geleceğe katkı sunacak misyon ile yenilenmelidir. Atölye oranı, sanayi alanında ders ve pratik imkanları ile daha ileri seviyeye taşınmalıdır.

Yeni bir konsept ile güçlenecek mesleki ve teknik liselerin idaresini üniversitelerde başarı sağlamış akademisyenler tarafındanyürütmesi kazanımların ve akademik anlamda bilgi transferinin daha nitelikli bir şekilde sunulmasına vesile olacaktır. Gençlere vizyon odaklı hedefler büyük umutlar ve güzel ufuklar ile lise  eğitiminde aşılanacaktır.

Dünyada endüstri 4.0 olarak seyir alırken genç nüfus oranı çok yüksek olan ülkemiz bu süreci kısa orta ve uzun vadeli hedeflerle büyük bir stratejiye dönüştürmelidir.

21. Yüz yıl uzay ve bilim çağıdır.Bu hususta uzay bilimi, uzay enerji unsurları, uzay madenleri ve uzay ile ilgili teknik konular gelecek günlerde bizlerin hayatının bir parçası haline gelecektir. Dünü unutmayıp bugünü iyi değerlendirip geleceğe doğru adımlar ile yol almak için vakit kaybetmeden sürece dair adım atılmalıdır.

Bu derece önemli bir çalışma gelecek zaman evresinde alanında ustalaşmış ve teknik bilgisi yüksek bir ekip olarak dış ülkelerin ülkemize müracaat edeceği bir noktahaline gelmemize vesile olacaktır.

Dünya çapında sanayi alanında endüstri 5.0 projelerini ileride ülkemizin genç beyinleri tarafından gerçekleştirmesi için hep birlikte çalışacağız.