Zorunlu göç yaşanan ülkelerin Ankara’daki misyon temsilciliklerine Türkiye ile koordinasyon görevini başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için alanında uzman stratejisiler Dışişleri Bakanlığı tarafından danışman olarak görevlendirilmelidir. Bu danışmanlar;

·         Türk devlet sistemini bilen

·         Kamu yönetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının işleyiş ve yönetmelik esaslarını bilen

·         Diplomasi sanatına sahip olan

·         Güvenlik bilimlerine sahip olan

·         Dış politika alanında bilgili olan

·         Sosyoloji ve psikoloji alanında başarılı olan

·         Halkla ilişkiler alanında başarılı olan

·         Analitik düşünceler ile sorunlara yönelik çözüm üreten

·         Strateji oluşturabilme kabiliyetine sahip olan

kişiler arasından seçilmelidir. Aynı zamanda yabancı misyon temsilciliklerinin kendi ülkelerindeki oluşan iç karışıklık sonrasında meydana gelen kaos sürecine yönelik gerçekleşen zorunlu göçün önlenmesi ve sağlıklı bir şekilde koordinasyonun temin edilmesi için ilgili ülkenin;

·         Devlet sistemini bilen,

·         Toplumsal bakış açısı ve kültür altyapılarını tanıyan,

·         Her iki ülke arasındaki tarihsel ve kültürel bağları bilen,

·         Sorunların çözümü için analiz yeteneği ve strateji geliştirebilme kabiliyetine sahip olan,

·         Gerçekleşecek politikalarda zaman ve masraf kaybını önleyecek analitik zekaya sahip olan güvenilir, bilgi ve deneyim sahibi kişilerden seçilmelidir.

Strateji geliştirme ve problem çözme aşamasında başarılı danışmanlar aracılığı ile ilgili büyükelçilik ile Türk kamu kurum ve kuruluşları arasında zorunlu göç ve sonrası tezahür eden süreçler daha hızlı ve daha doğru zeminde çözüme ulaşacaktır.

Bu danışmanlar ilgili ülkenin Ankara büyükelçisine müşavirlik yapıp, ilgili ülkenin konsolosluklar ile koordinasyon içerisinde Türkiye’nin gerçekleştireceği çalışmalara katkı sunacaklardır. Özlük hakları, araç ve ödenekleri Dışişleri Bakanlığı tarafından karşılanan bu danışmanlar hem kendi ülkesini bilen hem de zorunlu göç evresindeki süreci yaşayan ülkeyi tanıdığı için önce zaman sonra masraf kaybı kazanıma dönüştürülecektir.

Daha da önemlisi ortaya konan başarı ülkemizde zorunlu göç sonrası sorunlar kontrol altına alınırken göçü yaşayan ülkeye ve vatandaşlarına yönelik sunulacak sosyal uyum, sağlık, korunma, barınma, mültecilik, sığınmacılık, eğitim vb. işlemler kanun esasları içerisinde doğru ve disiplin içerisinde yerine getirilecektir.

‘’Taktik olmadan strateji, zafere giden en yavaş yoldur. Strateji olmadan taktik, yenilgi öncesi yapılan gürültüdür.” diyen Sun Tzu sorunların çözüme ulaşmasında taktik ve strateji uyumuna dikkat çekmektedir.  Bu hususta adım atıldığı sürece her sorun ya çözülür ya da sorun olma olasılığı azaltılarak gücü kırılıp etkisiz hale getirilir. Bunun için mutlaka stratejik zekâ sahiplerine ihtiyaç duyulmaktadır.