Devletler Arası Savaş Unsurları:

Mülteci akımına sebep olan nedenler arasında en fazla mülteci akımına sebep olan neden devletlerarası savaştır. Weiner’ın çalışmasında mülteci akımına neden olan sebepler ile ilgili belirttiği sayılar incelendiği takdirde görülmektedir ki 1969, 1982 ve 1992 yıllarında tutulan istatistiklerde toplam 34.028.000 mültecinin 14.227.000’i devletlerarası savaş sebebiyle göç etmek zorunda kalmıştır.

Özellikle 20. yy’ın ikinci dönemi mülteci sayısı açısından çok fazladır. Zira bu dönemde 30 yıl içinde dört Arap-İsrail savaşı gerçekleşmiş ve bu savaşlar sonunda milyonlarca insan yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalmıştır.Keza II. Dünya Savaşı da milyonlarca insanın ülkesini terk etmesine neden olmuştur. II. Dünya Savaşı sebebiyle ülkesini terk eden insanlar memleketlerine geri dönmüşlerdir. Zira savaştan sonra sınırların değişmiş ve Avrupa haritası yeniden şekillenmiştir.21. yüz yılda da aynı sorunlar devam ediyor. ABD’nin Afganistan ve Irak kuşatması, Suriye’ de gelişen iç savaşın devletler arası savaş rekabetine dönüşmesi, Ukrayna ve Rusya arasında ki savaş dünya gündeminin değişime, uluslararası tedarik zincirinin bozulmasına büyük ölçüde zarar vermiştir.

Etnik Çatışma Unsurları:

Devletlerarası savaşlardan sonra mülteci akımına en çok sebep olan neden etnik çatışmalardır. Weiner’ın çalışmasında belirttiği sayılara göre 34.028.000 mültecinin 10.304.000 kişi etnik çatışmalar sebebiyle ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır. Etnik çatışma iki şekilde mülteci akımına sebep olmaktadır. İlkinde yaşanan etnik çatışma merkez ile etnik bir grup arasındadır ve otonom bölge isteği söz konusudur. Çatışmanın sebebi toprak talebidir. İkincisinde ise başka bir etnik grupla çatışma veyahut devlet tarafından eziyet görme söz konusudur. Burada toprak talebi yoktur. Çatışmanın sebebi devlet zulmünden ya da diğer etnik gruplarla yaşanan farklı sorunlardan kaynaklanmaktadır.

Sivil Çatışma Unsurları: Sivil çatışmalar etnik çatışmalar kadar mülteci akımına sebep olmasa da sebep olduğu mülteci sayısı küçümsenmeyecek kadar fazladır. Sivil çatışmalar etnik olmayan sivil çatışmalar olarak nitelendirilebilir. Zira burada çatışmaya sebep olan neden dinsel, dilsel veya ırksal bir sorundan kaynaklanmamaktadır. Çatışmanın nedeni sınıfsal veya ideolojik sebeplerdir. Vatandaş devletine karşı devlet vatandaşına karşı mücadele verir. Bu çatışmada mücadele silahlı örgütler tarafından yürütülmektedir.

Devrimci ve Baskıcı Otoriter Rejimler: Devrimci rejimler ve baskıcı otoriter rejimler çok sayıda insanın ülkesini terk etmesine sebep olmuştur. Bu rejimler II. Dünya Savaşı öncesi ve 1970’ler arasında çok etkili olmuştur. Zira II. Dünya Savaşı’ndan önce Avrupa’da Almanya ve İtalya’da etkin olan rejim sistemi faşizmdir ki bu ülkelerin II. Dünya Savaşı’nı çıkarmalarındaki temel sebeplerden biridir. Ayrıca Çin ve Küba’da komünizmin egemen olması, İspanya’da Franco rejimi ve İran’da İslami devrimin gerçeklemesi büyük sayıda insanların ülkesini terk etmesine sebep olmuştur. Çin’de gerçekleşen komünist devrim sonunda 1966-1969 yılları arasında 2.245.000 kişi, Küba’da Castro’nun başa geçmesiyle 580.000 kişi, Balkanlardaki Doğu Bloğu ülkelerinde Sovyet işgali ve komünist rejimin başa geçmesi ile birlikte 270.000 kişi ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır.