“Beyaz ve siyah iplikten maksat”

İlahiyatçı Yazar Osman Ünlü, Kur’ân-ı Kerim’de, yeme ve içme zamanının sonunu bildiren beyaz ve siyah iplikten maksadın ne olduğunu anlattı.

“Beyaz ve siyah iplikten maksat”

İlahiyatçı Yazar Osman Ünlü, Kur’ân-ı Kerim’de, yeme ve içme zamanının sonunu bildiren beyaz ve siyah iplikten maksadın ne olduğunu anlattı.

İlahiyatçı Yazar Osman Ünlü, Kur’ân’da, yeme ve içme zamanının sonunu bildiren beyaz ve siyah iplikten maksadın ne olduğunu anlatarak, “Konu ile alakalı olarak Rıyâd-un-nâsıhîn kitabında deniyor ki:

“Bakara sûresindeki bir âyet-i kerimede mealen; (Beyaz iplik siyahtan ayırt edilinceye kadar yiyiniz, içiniz!) buyurulmuştur. Bu ipliklerin, gündüzün beyazlığı ile gecenin siyahlığı olduklarını anlatmak için, daha sonra (Fecrin) kelimesi nazil oldu. Gündüzün beyazlığı ile gecenin siyahlığı, iplik gibi birbirinden ayrılınca, oruca başlanacağı anlaşıldı.” Mecma’ul-enhür ve Hindiyyede deniyor ki:

“Hanefî mezhebi âlimlerinin çoğuna göre, ufkun bir yerinde beyazlık başlayınca, İmsak vakti olup, oruca başlanır.”

Bundan 15 dakika sonra beyazlık ufuk üzerine ip gibi yayılınca, sabah namazı vakti başlar. Böyle yapmak ihtiyatlı olur. Yani tedbirli, iyi olur. Namazı da, orucu da, bütün âlimlere göre sahih olur. Oruca ikinci vaktinden sonra başlamışsa, şüpheli olur. Astronomik hesaplar ile birinci vakit bulunmakta ve takvimlere birinci vakit yazılmaktadır. Şimdi, bazı takvimlere ikinci vaktin hatta bundan sonra başlayan kızıllığın yayıldığı zamanın yazıldığı görülüyor. Bu yeni takvimlere uyanların oruçları sahih olmaz. İmsakın iki vakti arasındaki on dakika kadar zamana İhtiyat zamanı denir. Bu zamana temkin demek doğru değildir. İmsakı şüpheli zamana geciktirmenin mekruh olduğu, Bahr-ür-râık kitabı da bildirmektedir. Hele kızıllığın sonunda başlanılan oruçlar hiç sahih olmaz.” dedi.

Ramazan ayına mahsus, Müslümanlar için bildirilen müjdelere de değinen Ünlü, “Konu ile alakalı olarak, İmâm-ı Beyhekî hazretlerinin haber verdiği hadîs-i şerifte buyruluyor ki:

(Allahü teâlâ benim ümmetime, ramazan-ı şerifte beş şey ihsan eder ki, bunları hiçbir Peygambere vermemiştir:

1- Ramazanın birinci gecesi, Allahü teâlâ müminlere rahmet eder. Rahmet ile baktığı kuluna hiç azap etmez. 2- İftar zamanında, oruçlunun ağız kokusu, Allahü teâlâya, her kokudan daha güzel gelir. 3- Melekler, ramazanın her gece ve gündüzünde, oruç tutanların affolması için dua eder. 4- Allahü teâlâ, oruç tutanlara, ahirette vermek için, ramazan-ı şerifte Cennette yer tayin eder. 5- Ramazan-ı şerifin son günü, oruç tutan müminlerin hepsini affeder.)” dedi.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER