Hukuk ve Aile Bağları: Savcı Ilgaz ve Avukat Ceylin'in Hikayesi

Ceza Hukukunda Sınır Tanımayan Ceylin:

Ceylin, cesur bir avukat olup kuralları çiğnemekten çekinmeyen bir profesyoneldir. Hukuk alanındaki başarılarıyla tanınan Ceylin, müvekkiliyle ilgili gizli bilgilere ulaşabilmek için sınırları zorlar. Ancak, bu sıradışı yaklaşımıyla dikkat çekerken, savcı Ilgaz'ın katı etik kurallarıyla karşılaşır.

Ilgaz'ın Katı Etik Kuralları:

Ilgaz, adaletin temsilcisi olarak sadece yasal yollardan bilgi toplamaya inanan bir savcıdır. Mesleki etiğe olan bağlılığı, onu başarılı bir kariyere ve saygın bir konuma taşır. Ancak, kardeşi Çınar'ın karıştığı bir cinayetle ilgili bir dava, Ilgaz'ı kendi kurallarını değiştirmeye zorlar.

Kardeşi İçin Kuralları Yıkan Ilgaz:

Ilgaz, ilk defa kardeşi Çınar'ın suçlanmasıyla kendi prensiplerini göz ardı eder. Kardeşini savunma kararı, onu bilinmeyen bir yola sürükler. Ceylin ile işbirliği yaparak, sadece bir cinayet davası değil, aynı zamanda aile sırları ve gizemleriyle dolu bir düğümün içine düşerler.

Aile Bağları ve Gizemli Yol:

Bu süreçte, sadece adalet arayışı değil, aynı zamanda kendi geçmişleriyle yüzleşme zorunluluğuyla karşı karşıya kalırlar.